Raadsvergadering 22-12-2009

CUsportdonderdag 24 december 2009 16:40

Een verslag van de afgelopen raadsvergadering van dinsdag 22 december. Deze raadsvergadering ging over de sportaccommodaties van FC Oldemarkt, de Groene Long en een sporthal voor binnensport. 4e onderwerp was het vaststellen van het Masterplan van de nieuwe wijk de Schans in Steenwijk.

Sport

In deze laatste raadsvergadering stonden vier grote onderwerpen op de agenda. Drie daarvan hebben met sport te maken:

 • FC Oldemarkt dat hoognodig aan nieuwe accomodaties toe is;
 • De Groene Long dat van sportpark recreatiepark wordt voor de omliggende wijken;
 • Een sporthal waarin de binnensport eindelijk een goede locatie krijgt en niet meer hoeft te wijken voor grote evenementen.

De fractie is blij dat met deze besluiten gekozen is voor duidelijke invulling van de ChristenUnie motie voor NOC*NSF normen. Als gemeente zijn we zo een goed gastheer voor sportbeoefenaars en halen we structureel de forse onderhoudsachterstand in. Ook de locatie voor de sporthal bij De Waterwijck en bij de Groene Long geeft een duidelijk en samenbindend signaal.

Masterplan De Schans

Het andere grote onderwerp was het vaststellen van het Masterplan De Schans en de route om tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen. In april dit jaar bij de opdracht voor het opstellen van het Masterplan hebben we kenbaar gemaakt waarom we onder voorwaarden akkoord zullen gaan:

 1. Steenwijk heeft – ondanks mogelijke demografische krimp – behoefte aan een zeker aantal woningen;
 2. De wijk moet invulling geven de Toekomstvisie (Compacte Stad) en daarbij voldoen aan de kwaliteitsvraag zoals in het woningbehoefte onderzoek 2008 is vastgesteld. Dan zal deze als hefboom fungeren voor de doorstroming in de woningmarkt.
 3. De investering in De Schans tot aan april ‘09 is dusdanig hoog geweest dat de extra kosten voor het opstellen van een nieuw Masterplan daarbij in het niet vallen. De gemeente heeft in het verleden verwachtingen bij marktpartijen gewekt. Nu moet de gemeente ook laten zien dat ze betrouwbaar is;
 4. De voorwaarden die wij hebben gesteld hebben betrekking op:
 5. a. de soort wijk (jong én oud, gezin én alleenstaand, sociaal én vrije sector);
  b. duurzaamheidseisen tav energieverbruik en tav zicht vanuit de Auken en de Wieden;
  c. zoveel mogelijk archeologische waarden inpassen in de wijk;
  d. zoveel mogelijk aan de bezwaren van Zuidveen tegemoet komen;
  e. verbetering van de recreatiemogelijkheden op de Grote Kamp en daarbij ook goed kijken naar het voorstel van de Stichting Steenwijkerkamp;
  f. aandacht voor de verkeerstromen.

In de commissievergadering  op 8 december heeft de fractie al duidelijk aangegeven dat het college op de goede weg is om deze voorwaarden in te vullen, maar er nog niet is. We hebben het college daar in de raadsvergadering nog eens aan herinnert. De wethouder geeft in zijn reactie aan dat hij ons erg goed begrijpt en zich zeker zal inzetten om aan alle voorwaarden tegemoet te komen.

De gemeenteraad zal eind volgend jaar over het bestemmingsplan De Schans moet beslissen. Het college heeft ons toegezegd het komende jaar een aantal informatiebijeenkomsten te houden over de voortgang en de inhoudelijke bepalingen in het plan. Daar zullen wij met het college van gedachte wisselen over hoe wij denken invulling te geven aan de voorwaarden.

Op initiatief van de ChristenUnie hebben we samen met het CDA een amendement ingediend om het gedeelte aan de noordkant als eerste deelgebied te ontwikkelen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de compacte stad. De raad heeft dit amendement aangenomen.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 22-12-2009'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december