ChristenUnie Hellendoorn klaar voor verkiezingen 2010

vrijdag 18 december 2009 14:04

ChristenUnie Hellendoorn klaar voor verkiezingen 2010


 

 

 

Nijverdal, 18 december 2009

De ChristenUnie Hellendoorn is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Ook heeft de partij haar lijst definitief vastgesteld.

De titel van het programma ‘Duursaam en waarde(n)vol’ is vanuit de drie kernwoorden van de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • De waarde van de Bijbel als de bron voor het leven, de omgang met elkaar en met de natuur, het milieu en de leefomgeving.
 • Duurzame ontwikkeling, zodat de huidige generatie voorziet in wat zij nodig heeft, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken.
 • Naoberschop en buurtschop als basis voor de leefbaarheid en veiligheid in de straat, de buurt en de wijk. Het bevordert de saamhorigheid en onderlinge verdraagzaamheid.

 

De tien belangrijkste speerpunten voor de ChristenUnie zijn:

 • Handhaven van de ‘nuloptie’ met betrekking tot coffeeshops.
 • Regionaal beleid ten aanzien van alcoholmatiging en keten en hokken.
 • Eigen contactambtenaar voor elke wijk en plaatselijk belang.
 • Woonruimte voor jonge gezinnen in kleine kernen en buurtschappen.
 • Kleinschalige windenergie via windturbines op wijk en buurtniveau en industrieterreinen.
 • Terugdringen van het aantal onveilige verkeerssituaties met 25 %.
 • Gesloten winkels op zondag (inclusief zondagavondopenstelling supermarkten).
 • Lespakket over ongewenst en graf taalgebruik op alle basisscholen.
 • Onbelemmerd deelnemen van mensen met een beperking aan de samenleving
 • WMO-loket dat toegankelijk is voor mantelzorgers.

 

De ChristenUnie beseft dat vooral in de eerste jaren van de raadsperiode 2010–2014 het financiële kapitaal beperkt is. Gezien de recessie, de nog lopende grote projecten en de demografische ontwikkeling in onze gemeente kiest de ChristenUnie daarom in de komende raadsperiode voor matiging door het beleid in het bijzonder te richten op:

- onderhouden wat goed is,

- verbeteren wat beter kan en

- alleen bij noodzaak nieuw beleid.

Mede in dit licht kiest de ChristenUnie daarom voor 3 wethouders, eventueel aangevuld met een tijdelijke projectwethouder, die verantwoordelijk is voor de in de komende raadsperiode aflopende grote projecten.

De ChristenUnie vindt dat de verbindingskracht in de samenleving niet recessiegevoelig is. Veel eerder kan dit moreel kapitaal in periodes van beperkte financiële middelen de gevolgen ervan verzachten en/of verminderen. De ChristenUnie wil dit moreel kapitaal in de maatschappij aanboren en de sociale kracht en energie in wijk en buurt mobiliseren.

Het volledige verkiezingsprogramma is binnenkort in te zien via de website van de partij,  www.hellendoorn.christenunie.nl. Ook de samenvatting van het programma, de speerpunten en de lijst met verkiesbare personen staan daarop.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Hellendoorn klaar voor verkiezingen 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december