Meer duidelijkheid nodig over gevolgen Natura 2000

donderdag 17 december 2009 15:21

KAMPEN – De ChristenUnie wil uitleg van het college van B en W over de gevolgen van Natura 2000 (netwerk van beschermde Europese natuurgebieden) binnen de gemeentegrenzen. De partij wil Kamper ondernemers zo duidelijkheid verschaffen over de status van hun reeds ontvangen vergunningen voor activiteiten in de nu beschermde gebieden.

Fractievoorzitter Jan Willem Schutte wil het onderwerp in de komende raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de orde stellen. Hij wijst het college daarbij op de Crisis- en herstelwet, die de Tweede Kamer onlangs heeft vastgesteld. Die is onder meer bedoeld voor behoud van werkgelegenheid, meer duurzaamheid, bereikbaarheid en economische groei. De wet kort bijvoorbeeld procedures in, stroomlijnt wetgeving en vermindert de benodigde vergunningen.

Schutte: “Activiteiten die na 7 december 2004 in het kader van die wet een vergunning hebben gekregen, moeten nu opnieuw worden getoetst aan Natura 2000. Dat kan betekenen dat initiatieven in bijvoorbeeld de industrie, landbouw of woningbouw alsnog moeten voldoen aan de richtlijnen van Natura 2000. Dan bestaat het risico, dat daarvoor uiteindelijk toch geen vergunning wordt verstrekt.”

Daarom wil de ChristenUnie dat ondernemers en andere belanghebbenden zo spoedig mogelijk duidelijkheid krijgen. Na definitieve aanwijzing van de natuurgebieden, moet daarvoor binnen drie jaar een beheerplan met de betrokken partners worden vastgesteld. Schutte: “De gemeente Kampen stelt zelf geen beheerplannen op voor haar grondgebied. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de IJsseluiterwaarden. Rijkswaterstaat beheert het Veluwemeer, Vossemeer en Zwartewater. Genoemde ontwikkelingen hebben echter mogelijk grote consequenties voor ondernemers in onze gemeente. De invloedsfeer van de richtlijnen kan namelijk tot drie kilometer buiten de Natura 2000-gebieden liggen.”

« Terug

Reacties op 'Meer duidelijkheid nodig over gevolgen Natura 2000'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december