BOS-Kompas Groot Lochter (1-meting)

maandag 07 december 2009 16:09

BOS-Kompas Groot Lochter (1-meting)

In de periode 2007-2010 geeft het project 'BOSaanZ in Groot Lochter' een extra impuls aan de samenwerking tussen organisaties in de wijk Groot Lochter. Ook moet het project leiden tot een uitbreiding van het activiteitenaanbod voor de jeugd. Om de resultaten in beeld te brengen, is er vorig jaar een 0-meting uitgevoerd, nu gevolgd door een 1-meting.  

foto

De jaarlijkse metingen worden uitgevoerd in samenwerking met Sportservice Overijssel. De metingen vinden plaats met behulp van het BOS-Kompas. Het BOS-Kompas is een digitaal instrument waarmee een zogenoemde ‘wijkscan’ kan worden gemaakt. Onderdelen waarop gelet wordt, zijn: Sport- en bewegen, Gezondheid, Opvoeding, Onderwijs, Welzijn en Overlast en veiligheid. Het is de bedoeling dat ook de komende twee jaren het BOS-Kompas wordt gebruikt, zodat aan het einde van het project belangrijke effecten gepresenteerd kunnen worden. 

Sportservice Overijssel heeft de resultaten van de 1-meting verwerkt in een rapportage. De resultaten voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar, allemaal leerlingen van één van de drie basisscholen De Wingerd, ’t Lochtersnest en de Prins Clausschool, zijn hierin opgenomen. Om de respons te verhogen, zijn enkele prijzen (een I-pod en twee theaterbonnen) onder de deelnemers verloot. De winnaars hebben inmiddels de prijzen in ontvangst genomen.

De opvallendste resultaten in 2009 (jeugd van 9 t/m 12 jaar):
Op een gemiddelde leeftijd van 11 jaar blijkt dat 12,5% van de kinderen, volgens de Body Mass Index (BMI), overgewicht heeft. Naast het feit dat dit een stijging van 1,9% is ten opzichte van vorig jaar (2008: 10,6%), is het opvallend dat bij 3,1% (2008: 0%) van de kinderen een BMI van 30 of meer wordt geconstateerd. Dit laatste komt vooral voor bij jongens. Dit betekent dat deze kinderen lijden aan ernstig overgewicht (obesitas). De kinderen hebben overigens zelf lichaamslengte en –gewicht ingevuld, waardoor er een zekere mate van onnauwkeurigheid aanwezig is.

Hoewel elk te dik kind er één te veel is, ligt het percentage van 12,5% nog een stuk onder het gemeentelijk gemiddelde van 16% dat in 2007 (onderzoek GGD Twente) naar voren kwam.

Een meerderheid van de kinderen geeft aan zich gezond en fit te voelen en vol energie te zitten. Ook ontbijten ze bijna allemaal iedere dag. Daar staat tegenover dat iets minder dan de helft iedere dag groente en/of fruit eet. Dit laatste leidt ertoe dat slechts 15% (2008: 25%) aan de Norm Gezonde Voeding voldoet.

Net als vorige jaar geeft 75% van de kinderen aan het leuk te vinden om in de wijk Groot Lochter te wonen. Ook vindt nog steeds iets minder dan de helft van de kinderen dat er te weinig wordt georganiseerd in de wijk. Opvallend is dat de kinderen opnieuw aangeven een voetbal-/grasveld te missen, terwijl deze wel aanwezig zijn. Nog steeds zijn 9 van de 10 kinderen in de vrije tijd lid van een vereniging. 61% daarvan (2008: 57%) is lid van een sportvereniging. Ook zit opnieuw tweederde van de kinderen gemiddeld 2 uur per dag achter de t.v. of computer.

De meeste kinderen geven aan dat ze met veel plezier naar school gaan, de lessen leuk vinden en goed overweg kunnen met de juf of meester. Bijna alle kinderen doen na schooltijd mee aan activiteiten. Het merendeel (ruim 80%) is dan bezig met sporten en bewegen. Daarnaast is dan 64% (2008: 68%) te vinden op het internet.

Een ruime meerderheid vindt het erg als iemand iets steelt, dat een ander wordt lastig gevallen of als er iets vernield wordt in de wijk. Toch is opvallend dat 13% van de kinderen aangeeft dat hen dit niets uitmaakt. Dit betreft dan voornamelijk de jongens.

Naast het feit dat de meeste kinderen zich overdag zelden tot nooit onveilig voelen, voelt 29% (2008: 35%) zich ’s avonds soms onveilig.

Hoewel het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging (61%) beduidend lager ligt dan het gemeentelijk gemiddelde (86%), sporten en bewegen de meeste kinderen in de wijk wel volop. Veldvoetbal, schaatsen/skeeleren en tafeltennis zijn de meest voorkomende sporten.

« Terug

Reacties op 'BOS-Kompas Groot Lochter (1-meting)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december