Windenergie

banner windmolendinsdag 08 december 2009 20:20

De ChristenUnie is voor zoveel mogelijk schone en veilige energie, er is destijds een opzet gemaakt waar voorop de zonne energie staat,en dan de windenergie en dan de biomassa maar in een workshop is duidelijk naar voren gekomen dat zonne energie het minste rendement oplevert.

Wind energie daar en tegen levert het hoogste rendement op, maar hier komen andere zaken voor het voetlicht zoals: horizonvervuiling, lawaai en slagschaduw en ook ecologie, in het bedoelde gebied is geen hinder in verband met laagvliegroutes, voor zonnepanelen tellen deze zaken niet, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.

De brief van de provincie die over deze materie gaat is ook heel duidelijk voorwat betreft de locatie. We gaan er vanuit dat de gemeente van de faciliteiten gebruik gaat maken die het rijk en provincie hebben toegezegd, zoals in die brief verwoord staat.

In het beoogde gebied gaat er de komende jaren heel wat gebeuren, als de windmolens er komen, is het goed om te bezien of de bevolking er in te mee kan participeren, dus niet alleen de eigenaren van de grond maar ook anderen zodat er een breder draagvlak gecreëerd worden.

De ChristenUnie ziet hier een mogelijkheid om schone en veilige energie op te wekken wat een aanzienlijk deel zal meehelpen om de CO2 uitstoot te verminderen, en in het kader van nu en in de toekomst is het goed om gebruik te maken van dit middel, ook het rentmeesterschap om goed met deze aarde om te gaan kan hier mede aan doen bijdragen.

We moeten niet altijd de middelen bij een ander laten zetten, maar laten we zelf ook wat doen mbt tot schone energie opwekking

 

« Terug

Reacties op 'Windenergie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december