ChristenUnie wil bestuurlijke 'reLATie'

lijstrekkers 3zaterdag 28 november 2009 11:58

De ChristenUnie van de gemeenten Rijssen, Wierden-Enter en Hellendoom zijn een bestuurlijke LAT-relatie aangegaan. Een samenwerking, waarbij de eigen identiteit van de drie gemeenten niet ter discussie staat. Op de foto de drie ChristenUnie-lijsttrekkers; Bert Haan (Hellendoom), Riet Eshuis (Wierden-Enter) en Bert Tijhof(Rijssen-Holten).

De ChristenUnie-kiesverenigingen van de gemeenten Hellendoom, Rijssen-Holten en Wierden-Enter willen in de raadsperiode 2010 - 2014 de bestuurlijke samenwerking tussen deze drie gemeenten uitbreiden en versterken.

Het betreft de samenwerking op onder andere het gebied van recreatie/toerisme, landelijk gebied, milieu/afvalstoffen en veiligheid / alcoholmatigingsbeleid.

Onder de noemer 'Bestuurlijke reLATie' werd overeenstemming bereikt dat op een aantal beleidsterreinen afstemming en/of samenwerking mogelijk cq nodig was. De reden hiervoor was efficiency en/of geografische samenhang.

Bij deze samenwerkinggedachte staat de eigen identiteit van de drie gemeenten niet ter discussie.

Naast de genoemde onderwerpen stellen de drie kiesverenigingen ook voor dat minimaal eens per jaar de raden en/of commissies van de drie gemeenten samen vergaderen. Op deze manier wil de ChristenUnie laten zien dat vanuit de kracht van landelijke gemeenten het mogelijk is om op deze schaal herkenbaar en daadkrachtig te besturen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil bestuurlijke 'reLATie''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november