Evaluatie parkeerbeleid 2009

dinsdag 10 november 2009 23:20

Met het betaald parkeren is een nieuwe weg ingeslagen in de stad Hardenberg, alhoewel betaald parkeren geen nieuw fenomeen is.

Er was altijd al betaald parkeren maar niet in de aard en schaal van nu. Tot aan de dag van vandaag zijn er best wel problemen met het functioneren van de diverse betaalautomaten en slagbomen. In het contract wat is afgesloten met de leverancier staat dat 98% van de diverse betaalautomaten en andere apparatuur moet werken. Dit betekent dat er in één week ten hoogste 75 minuten iets in storing mag staan. Vanaf het moment dat betaald parkeren van start is gegaan zijn door diverse  raadsfracties meerdere vragen gesteld over het functioneren van het systeem. Tussentijds zijn er wel een aantal aanpassingen uitgevoerd b.v. het van Wevelinckhoven plein. 

Ook de  handelsvereniging geeft aan dat de invoering van het betaald parkeren niet echt probleemloos is verlopen. En nog steeds geeft men aan dat de apparatuur het niet altijd even goed doet. Als gevolg hiervan wordt door de handelsvereniging aangegeven dat het publiek omwille van het disfunctioneren van de diverse betaalmogelijkheden niet naar het centrum komt.

Afgelopen dinsdag 27 oktober stond de evaluatie van het betaald parkeren in de oriënterende ronde van de gemeenteraad Hardenberg op het programma. Ik heb nog niet meegemaakt dat er in zo’n korte tijd zoveel rapporten over parkeren de revue passeerden, naar mijn mening kon dat wel wat duurzamer. Veel negatief nieuws kwam er via de media hierover naar buiten. Zowel het college als de handelsvereniging hebben een evaluatie opgesteld en kwamen met een aantal aanbevelingen. Een  viertal raadsfracties te weten CDA, Pvda, ChristenUnie en VVD zijn van mening dat zowel het college als de handelsvereniging de handen in één moeten slaan  en in een dialoog met elkaar moeten zorgen om het centrum goed in de markt weg te zetten.

Deze oproep luidde:

Aan de raadsleden en het college van B&W.

We staan op het punt om het parkeerbeleid te evalueren. Zowel het college als de Handelsvereniging hebben een evaluatie opgesteld en persberichten over elkaars standpunten verzonden.

Er zijn 2 bijeenkomsten van de Handelsvereniging geweest waarbij de fracties uitgenodigd waren.

Uitvoerig is met elkaar gesproken over de evaluaties. Hieruit blijkt dat er veel “gedoe”is over dit onderwerp wat we betreuren. Dit doet Hardenberg geen goed en willen we niet meer!

Wat willen we wel:

Punt 1. We willen dat de gemeente Hardenberg en de Handelsvereniging stad Hardenberg komen tot de volgende gezamenlijke probleemstelling:

De Gemeente en de Handelsvereniging Stad Hardenberg hebben een gemeenschappelijk probleem!

De verwachtte groei van de bezoekers aan de stad om de ondernemersdoelstelling te realiseren en de parkeerinkomsten op het gewenste niveau te krijgen is minder dan verwacht om een goede parkeerexploitatie te waarborgen.

Punt 2. We willen dat de gemeente Hardenberg en de Handelsvereniging  gaan werken aan de  volgende gemeenschappelijke gewenste situatie.

We willen graag een goed functionerend consument vriendelijk parkeersysteem, voldoende parkeerruimte op de juiste plaats en voor de juiste prijs voor alle doelgroepen in het centrum.

We willen de effecten van betaald parkeren op het economische functioneren van Stad Hardenberg als regiofunctie minimaliseren. Dit betekent dat het huidige centrum op dit moment nog niet in staat is om tariefsverhogingen op te vangen.

De Handelsvereniging stad Hardenberg en de Gemeente Hardenberg , stellen gezamenlijk een breed en actief marketingplan op om voldoende bezoekers  naar Hardenberg te verleiden.

De Handelsvereniging stad Hardenberg en de Gemeente Hardenberg spannen zich gezamenlijk in voor een constructieve aanpak om de parkeerexploitatie en de daarbij horende parkeertarieven onder controle te houden.

Punt 3. We willen dat het college van B&W met de Handelsvereniging om tafel gaat om dit  gezamenlijk  op te pakken  en tot een succes te brengen.

Dit wordt vervolgd.

Klaas Mulder.

« Terug

Reacties op 'Evaluatie parkeerbeleid 2009'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november