"Dominee Doornebal zou trots op haar zijn geweest!"

Willemien Riezebosdinsdag 10 november 2009 18:30

Zaterdag 7 november was er de eerste van een serie KomOok-avonden in het Kulturhûs in Notter. Deze avonden – speciaal gericht op christelijke jongeren – gingen spectaculair van start met het thema “Een nieuw geluid met Bart Jan Spruyt”. Na de pauze werd er een forumdebat gehouden, waaraan ook Ewart Bosma (SGP) en Willemien Riezebos (ChristenUnie) deelnamen. Daarin liet Willemien goed het geluid van de ChristenUnie horen.

De bekende denker, schrijver en columnist Bart Jan Spruyt werd geïnterviewd door journalist Riekelt Pasterkamp. Hoewel de avond mede in het teken stond van het nieuwste boek van Spruyt over ds. Doornebal, werd hem het vuur met name na aan de schenen gelegd over zijn voormalige sympathie voor Geert Wilders.

De door Bart Jan Spruyt bepleitte ideeën van het conservatisme werden door Ewart Bosma voluit onderschreven. Opvallend daarbij was, dat door beiden – zowel Spruyt als Bosma – een aantal veranderingen bij de SGP werd bepleit. Met name het vrouwenstandpunt (geen passief kiesrecht) en het idee van de theocratie (het religieus-gezag heerst over de staat en laat geen ruimte voor minderheden) zouden terzijde moeten worden gelegd. Pas dan zou het potentieel van conservatieve (behoudende) kiezers ten volle aangeboord kunnen worden.

Op een vraag uit de zaal waaraan het conservatisme bij de ChristenUnie herkend kan worden, antwoordt Willemien Riezebos in heldere taal. “Uitgangspunt van het conservatisme is dat mensen van nature niet het goede zoeken. Of in Bijbelse termen: “De mens is geneigd tot alle kwaad”. De ChristenUnie heeft dat Bijbelse gegeven als uitgangspunt. Je zou dan ook kunnen zeggen, dat bij elke christen daarom automatisch het conservatisme te herkennen moet zijn.”

Daarna werd gesproken over de angst die bij veel reformatorische christenen leeft om als kleine groep weggedrukt te worden in de samenleving. Een krachtige conservatieve partij naar het beeld van Bart Jan Spruyt leek Ewart Bosma wel wat. Willemien Riezebos had een andere insteek. “We moeten als christenen niet uitgaan van onze kleine minderheid, maar van de kracht van onze boodschap. Die is heilzaam voor de wereld. En laten we dan ook niet al te bang zijn voor islamisering. Als we in eigen kring kijken, kan secularisatie (wereldgelijkvormigheid) in ons eigen hart wel eens een groter gevaar zijn, dan de islam.”

Omdat het debat opnieuw via de islam op het onderwerp Wilders werd gebracht stelde Willemien Riezebos voor om die figuur niet te veel eer te geven. “Laten we het hebben over andere en boeiender onderwerpen”, stelde ze voor. Waarop Bart Jan Spruyt aanvulde: “Ds. Doornebal bijvoorbeeld.” En toen duidelijk werd, dat ons ChristenUnie raadslid geboren is in Oene, gedoopt door ds. Doornebal en ook nog bij hem op catechisatie heeft gezeten, was het voor Spruyt helemaal duidelijk dat het daarover verder moest gaan.

Een kritische opmerking uit de zaal met de vraag wat Doornebal wel niet van een vrouw op de lijst gevonden zou hebben werd aan Willemien Riezebos voorgelegd. Zij gaf aan, dat ze daarover echt geen idee had. Het ontlokte Bart Jan Spruyt de opmerking:”Volgens mij zou het hem helemaal niet uit maken of er mannen of vrouwen op de lijst zouden staan, maar ik kan wel zeggen dat ds. Doornebal trots zou zijn geweest op zijn oud-catechisante!”

Riekelt Pasterkamp wilde nog graag weten of de twee locale politici Bart Jan Spruyt – als voluit conservatief – in hun kamp wilden hebben. Voor Ewart Bosma geen vraag: “Graag, zelfs. Het conservatieve gedachtengoed past volledig bij de rechtse SGP!” Voor Willemien Riezebos lag het genuanceerder. “De termen links en rechts passen niet zo goed bij ons. Om het met een variant op Rita Verdonk te zeggen: “Ik ben niet links; ik ben niet rechts; ik ben christen””

Bart Jan Spruyt wilde nog wel graag een aanvulling geven. “Het kan wel zijn, dat de SGP mij zo graag wil, maar er is mij niet gevraagd of ik dat wel zou willen. Als die partij vast houdt aan haar standpunten, dan zou ik die niet kunnen vertegenwoordigen”.

Op de vraag van Riekelt of hij dan misschien een plek wilde op de lijst van de ChristenUnie en wellicht een ingang zocht via Willemien Riezebos, antwoordde de laatste gevat: ”Daar ga ik niet over en Bart Jan heeft mij daar niet voor nodig. Hij heeft zelf ongetwijfeld prominentere ingangen”.

Als afsluiting van de boeiende avond had Willemien nog wel een aanbeveling. “Het past niet om als christelijke partij alleen maar conservatief te zijn. Je zult ook sociaal moeten zijn en  – als christenen – oog moeten hebben voor de zwakkeren in de samenleving.”

  

Meer foto's van de debatavond vindt u op de website van de komookgroep.

« Terug

Reacties op '"Dominee Doornebal zou trots op haar zijn geweest!"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november