ChristenUnie stemt tegen aanvullend krediet herinrichting Merelstraat

donderdag 05 november 2009 20:48


In mei van dit jaar heeft de raad €375.000,= beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Hofjes (Koolmeesterstraat, Wielewaalstraat en Goudvinkstraat).

Dit was het resultaat van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in 2008 door Cents Infra Advies naar de kwaliteit van de leefbaarheid van 54 straten in Ommen. De hofjes kregen de hoogste prioriteit, gevolgd door de Laarakkers. Na gesprekken me de bewoners van de Hofjes is gebleken dat de parkeerdruk in deze straten erg hoog is en dat het wenselijk zou zijn uit te zien naar parkeerruimte elders. Dat zou gevonden kunnen worden in de Merelstraat dat wel voldoende ruimte zou hebben om extra parkeerplaatsen te realiseren. Ook zou de Merelstraat een meer duurzame veilige inrichting kunnen krijgen. De kosten van dit onvoorziene extra project bedraagt €180.000,=.

De ChristenUnie Ommen heeft in de raadsvergadering van 2 november jl. tegen dit aanvullend krediet van €180.000,= gestemd om de volgende redenen:

  1. Er is onvoldoende contact geweest met de bewoners van de Merelstraat, er is mogelijk onvoldoende consensus bij hen over dit plan. Het in niet fair nu met iets in te stemmen als de bewoners van de Hofjes wel gehoord zijn, maar de bewoners van de Merelstraat niet.
  2. Het betreft slechts een klein gedeelte van de Merelstraat. Het argument dat de Merelstraat nu een veel veiliger straat gaat worden is dus maar zeer ten dele waar.
  3. Deze €180.000,= is een overschrijding van het budget met bijna 50%. De ChristenUnie vermoedt dat hierdoor de Laarakkers mogelijk moet wachten en dat is in strijd met wat eerder is afgesproken en is ook in strijd met de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van Cents Infra Advies.
  4. Dit extra krediet kan verwachtingen scheppen voor de overige straten binnen de Dante met aan kop natuurlijk de bewoners van de Merelstraat die niet ter hoogte van de Hofjes wonen.

Natuurlijk is de ChristenUnie niet tegen het veiliger maken van straten. De ChristenUnie is er ook sterk voorstander van om samen met bewoners te kijken of hun leefomgeving nog verder geoptimaliseerd kan worden. Anderzijds moet er wel hoor en wederhoor worden toegepast voor alle parijen in kwestie. Het is ook niet fair als andere straten denken dat ze hierna aan de beurt zijn, maar moeten toezien dat een straat met een veel lagere prioriteit toch voor gaat en zij zeer waarschijnlijk nog langer moeten wachten, want met de begrotingsperikelen die Ommen onlangs gehad heeft is één ding zeker; de reserves zijn zodanig uitgeput dat we van die kant geen extra impulsen hoeven te verwachten.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > november