B en W akkoord met voorkeursscenario voor scholencluster De Blokken

dinsdag 03 november 2009 11:36

B en W akkoord met voorkeursscenario voor scholencluster De Blokken

Het college van B en W heeft in zijn vergadering van 27 oktober ingestemd met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek scholencluster De Blokken. De keuze is gevallen op nieuwbouw voor een clustering van drie scholen – De Peppel en een fusieschool van Pr. Bernhard en Pr. Irene-, een ruimte voor buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang West-Twente en een gymzaal. De gymzaal is ter vervanging van het huidige gymlokaal aan de Schoolstraat.

foto

Keuze gevallen op voorkeursscenario
Daarmee is de keuze gevallen op het voorkeursscenario van alle partijen. De twee andere scenario’s waren minder uitgebreid en beperkten zich tot een combinatie van twee scholen en ruimte voor Buitenschoolse Opvang of tot alleen één school, De Peppel.
Wethouder Willie Roskam-Kroeze, o.a. portefeuillehouder jeugd- en onderwijsbeleid,   is tevreden met dit besluit, omdat deze variant maatschappelijk haalbaar en gewenst is. De andere twee varianten zijn maatschappelijk minder gewenst.
Alle varianten zijn ruimtelijk haalbaar, de geplande locatie is de ijsbaanlocatie in De Blokken. Dat betekent ook een bijdrage aan de centrumontwikkeling van de wijk De Blokken. Dit wordt versterkt door een combinatie te zoeken met de bouw van een sportaccommodatie.

Financiële uitwerking
De gecalculeerde kosten voor uitwerking van het voorkeursscenario bedragen bijna € 5,7 miljoen. Dekking komt uit een aantal middelen, met name middelen die al gereserveerd zijn hiervoor in het Integraal HuisvestingsPlan, herontwikkeling van vrijkomende locaties en huuropbrengst van de ruimte voor Buitenschoolse Opvang.  Er resteert dan nog een tekort van circa € 1,8 miljoen. De jaarlasten van dit tekort bedragen circa € 70.000. Het tekort kan gedekt worden door inzet van middelen onderwijs (€ 35.000), en middelen uit het Integraal Huisvestings Plan (€ 37.100). Daarmee is het gecalculeerde structurele tekort van € 70.000 gedekt. 

Betrokken partijen
Afgelopen voorjaar is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Hier zijn diverse partijen bij betrokken: scholen/ schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzalen, woningstichting. Er is gestart met zeven scenario’s, daarvan zijn er uiteindelijk drie overgebleven. De peuterspeelzaal is niet opgenomen in de varianten: bij hen bestaat geen directe noodzaak en participatie was financieel niet haalbaar. Ook woningbouw bovenop het complex bleek bij de uitwerking niet aantrekkelijk. Ruimtelijk minder gewenst en ook financieel bood dat weinig voordeel.

Vervolg
Nu deze stap is gezet, kan een projectvoorstel worden opgesteld. Hierin zullen aandachtspunten, risico’s en kansen verder worden uitgewerkt. De gemeente Hellendoorn zal met betrokken partijen, scholen/ schoolbesturen van De Peppel, Pr. Irene, Pr. Bernhard, Stichting Kinderopvang West-Twente het plan verder uitwerken. Daarbij komt onder meer de inrichting van het terrein, bestaande bomen- en groenstructuur aan de orde en ook gaat de gemeente de herontwikkeling van vrijkomende locaties verder uitwerken.

« Terug

Reacties op 'B en W akkoord met voorkeursscenario voor scholencluster De Blokken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november