Aanbesteding Hulp in de huishouding rond

woensdag 04 november 2009 11:33

Het resultaat van de aanbesteding voor Hulp bij het huishouden is bekend.

Het resultaat van de aanbesteding voor Hulp bij het huishouden is bekend. Voldoende aanbieders deden een bod dat zowel voldoet aan de kwaliteitseisen als de prijscondities. Hiermee is het aantal benodigde uren zorg voor de deelnemende dertien gemeenten de komende jaren gegarandeerd door de aanbieders. Uitgangspunt is dat de klant kiest, de gemeente ondersteunt. De gemeenten zien er op toe dat de oude en de nieuwe aanbieders op korte termijn overleggen over de continuïteit van de zorg en de overname van personeel.

foto

De gemeente Hellendoorn heeft op op 3 november 2009 de volgende 4 aanbieders contracten gegund: Tzorg, TSN, Bureau SPV en Solace. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om deze opdracht aan te besteden.
De gemeente gaat voor de duur van 2 jaar raamovereenkomsten afsluiten die ingaan per 1 januari 2010. Klanten die zorg in natura wensen kunnen daardoor kiezen uit bovengenoemde aanbieders.

Bij deze aanbesteding zijn de tarieven ten opzichte van de vorige periode met 14% verhoogd tot maximaal 22,55 euro per uur voor de meer intensieve hulp bij het huishouden en met 23% verhoogd tot maximaal 19 euro per uur voor de gewone huishoudelijke hulp. Bij het vaststellen van de maximum uurtarieven is uitgegaan van FWG 10 voor HH1 en FWG 15 voor HH2 op basis van de CAO VVT. Hierbij gaat het om Hulp bij het huishouden en niet om persoonlijke verzorging op basis van de AWBZ.

Door de Twentse gemeenten is uitgebreid vooronderzoek gedaan naar een verantwoorde opbouw van de kostprijs voor Hulp bij het huishouden inclusief overhead. De Twentse gemeenten hebben daarom steeds de overtuiging gehad dat voor het geboden tarief kwalitatief goede hulp kan worden geboden. Die overtuiging wordt nu bevestigd, geselecteerde aanbieders boden voor alle Twentse gemeenten in totaal 113% van het gevraagde aantal uren.

In het bestek is ruim aandacht besteed aan de overname van het personeel en het borgen van de werkgelegenheid. De gemeente Hellendoorn ziet er scherp op toe dat aanbieders na gunning direct in gesprek gaan over de overname van het personeel. Alle aanbieders die inschreven verklaren schriftelijk bereid te zijn om personeel over te nemen van de voorgangers. Ook doen zij diverse voorstellen voor de doorontwikkeling van personeel en het behoud van arbeidsplaatsen.
Deze voorstellen worden met de nieuwe aanbieders besproken om z.s.m. concrete afspraken te maken.

De gemeente zal erop toezien dat de rechtspositie van het huidige personeel wordt gerespecteerd, dat de kwaliteit wordt gehandhaafd, de geldende CAO wordt nageleefd en dat cliënten die dat willen zoveel mogelijk hun huidige hulp kunnen behouden. Bovendien is vastgesteld dat de werkgelegenheid in deze sector alleen maar groeit door de vergrijzing.

Er zijn banen genoeg. Wie onder welke voorwaarden de werkgever wordt is een verantwoordelijkheid van de (oude en nieuwe) werkgevers en de vakbonden. De gehele overgang van hulp en personeel moet uiterlijk 1 april volgend jaar zijn afgerond.

Vanaf volgende week worden de klanten in Hellendoorn nader geïnformeerd over de veranderingen en de wettelijke keuzemogelijkheden.

« Terug

Reacties op 'Aanbesteding Hulp in de huishouding rond'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november