Installatie klankbordgroepen Woonservicegebieden

dinsdag 13 oktober 2009 09:29

De gemeente Hellendoorn wil bewoners mee laten denken over hun eigen leefomgeving. Op donderdag 15 oktober worden daarom twee klankbordgroepen woonservicegebieden geïnstalleerd, één voor Nijverdal-centrum en één voor Hellendoorn-dorp.

De gemeente Hellendoorn wil bewoners mee laten denken over hun eigen leefomgeving. Op donderdag 15 oktober worden daarom twee klankbordgroepen woonservicegebieden geïnstalleerd, één voor Nijverdal-centrum en één voor Hellendoorn-dorp. Een klankbordgroep bestaat uit inwoners uit Nijverdal-centrum cq. Hellendoorn-dorp en heeft als taak om met de gemeente mee te denken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een belangrijk thema is hoe 60-plussers langer in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

foto

Wandeling heeft tot veel initiatieven geleid
In het voorjaar van 2008 vond in elk woonservicegebied een wandeling plaats. Dit werd gevolgd door een discussiebijeenkomst over mogelijke initiatieven om de leefbaarheid in de eigen leefomgeving voor onder andere 60-plussers te vergroten. Diverse suggesties werden benoemd en vonden uiteindelijk hun weg in de nota “Woonservicegebieden Hellendoorn”. In de afgelopen periode zijn al diverse initiatieven van de grond gekomen. Voorbeelden zijn de steuncirkels, Wmo loket, “Uit in de buurt” vanuit zowel De Blenke als De Parallel, Samen eten en de boodschappenbus, maar ook bijvoorbeeld  de inrichting van een 30 km-zone in Hellendoorn-dorp en de opening van socioruimte Bendien Smitshof in Nijverdal-centrum.

Installatie van klankbordgroepen
De gemeente wil het belang onderstrepen van betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. Vandaar dat besloten is om de twee klankbordgroepen Woonservicegebieden te installeren. De klankbordgroepen zullen twee keer per jaar worden geraadpleegd en hebben met name een signalerende functie. In eerste instantie bestaat de klankbordgroep uit 60 plussers, op termijn zal dit verbreed worden met andere leeftijdscategorieën. De klankbordgroepen zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van het eigen woonservicegebied. Te denken valt aan het toetsen van nota’s zoals het Hellendoorns mobiliteitsplan, uitstallingenbeleid en woonservicegebieden op hun impact voor de eigen leefomgeving van inwoners.

« Terug

Reacties op 'Installatie klankbordgroepen Woonservicegebieden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober