Ledenvergadering 17 november

banner ledenvergaderingwoensdag 14 oktober 2009 19:14

Op 17 november a.s. hopen we een ledenvergadering te houden. Deze avond wordt gehouden in Café-Restaurant ‘De Beuk’ in Den Ham en begint om 19.30 uur.

 AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 16-02-2009

 4. Ingekomen stukken/mededelingen

Wij willen graag een áctieve campagne voeren om het werk van de ChristenUnie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Verkiezingen kosten erg veel geld. Als u niet actief mee kunt helpen met de promotie van de ChristenUnie Twenterand, mogen wij u dan vragen een gift te storten op rekeningnummer: 3688 155 28 t.n.v. ChristenUnie Twenterand o.v.v. gift PR Verkiezing-2010. Alvast heel hartelijk dank.

5. Partijprogramma

- (Eventuele) wijzigingsvoorstellen worden besproken.

- Het verkiezingsprogramma wordt in stemming gebracht, met inachtneming van eerder

aangenomen wijzigingen.

6. Campagne

Korte presentatie van de PR-activiteiten voor de komende verkiezingen.

PAUZE

7. Kandidatenlijst

De kandidatenlijst wordt aangeboden, besproken en vastgesteld.

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

« Terug

Reacties op 'Ledenvergadering 17 november'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober