B&W neemt verkeersmaatregelen bij Hellendoorn

maandag 07 september 2009 18:03

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de wegen in het buitengebied noordwest Hellendoorn een maximum snelheid in te stellen van 60 km/h. Bovendien wordt ter ondersteuning een aantal infrastructurele maatregelen uitgevoerd.

NIJVERDAL/HELLENDOORN - Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de wegen in het buitengebied noordwest Hellendoorn een maximum snelheid in te stellen van 60 km/h. Bovendien wordt ter ondersteuning een aantal infrastructurele maatregelen uitgevoerd.

Het gaat dan om:
1. Aanleg van een plateau op de volgende kruispunten:
2.     * Tunnelweg - Schippersweg;
* Tunnelweg – Luttenbergerweg;
*.Elerbergweg – Sanatoriumlaan.
3. Aanleg van twee wegvakdrempels op de Hancateweg – West;
4. Aanleg van visuele plateaus op de volgende kruispunten:
5.     * Tunnelweg – Terhoeksweg;
* Luttenbergerweg – Terhoeksweg;
* Luttenbergerweg – Kathuizenweg;
6. Aanleg van kantmarkering (1 – 3) op de volgende wegvakken:
7.     * Tunnelweg;
* Hancateweg – west;
* Stationsweg.

Daarnaast is besloten om alle voorrangskruispunten in het betreffende gebied op te heffen.

Ter inzage
Het bovengenoemd besluit, ligt met de bijbehorende stuk­ken ter inzage van 5 september 2009 tot en met 16 oktober 2009. U kunt de stuk­ken inzien­ via www.hellendoorn.nl

Bezwaarschrift
Tussen 5 september 2009 en met 16 oktober 2009 kunt u tegen deze besluiten­ een bezwaar­schrift ­ indienen. Het bezwaar­schrift moet u ondertekenen en moet de vol­gende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;
- een dagtekening;
- een omschrijving van het besluit;
- de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

U richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal.


« Terug

Archief > 2009 > september