Burger kan dwangsom van gemeente eisen

dinsdag 25 augustus 2009 17:46

Per 1 oktober treedt de wet 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' in werking. Deze wet geeft burgers een effectiever rechtsmiddel tegen te trage besluitvorming door bestuursorganen, zoals de gemeente.

Per 1 oktober treedt de wet 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' in werking. Deze wet geeft burgers een effectiever rechtsmiddel tegen te trage besluitvorming door bestuursorganen, zoals de gemeente. 

De wet is van toepassing op beslissingen op een aanvraag en beslissingen op een bezwaarschrift. De regeling is dus niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Op deze manier wordt de burger in staat gesteld om snel een uitspraak van de rechter te krijgen, zonder dat daar een bezwaarschriftprocedure aan vooraf hoeft te gaan. Ook is het dan mogelijk om een dwangsom op te leggen voor elke dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft. Dit kan schriftelijk maar de gemeente Hellendoorn heeft aangegeven dat dit ook via de e-mail mag gebeuren. Daarna krijgt het bestuursorgaan nog 2 weken om een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan kan een dwangsom opgelegd worden met een maximum van 42 dagen en een bedrag van 1260 euro.

In de begroting van 2009 en in de ontwerpbegroting voor 2010 is nog geen geld opgenomen voor deze regeling. Om de prikkel op het naleven van de nieuwe wet zo groot mogelijk te laten zijn, heeft het college van B&W beslist dat ieder cluster binnen het gemeentelijk apparaat een eventuele dwangsom binnen haar eigen begroting moet dekken in de aangegeven periode.

« Terug

Reacties op 'Burger kan dwangsom van gemeente eisen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.