Kunststofverpakkingen inzamelen met prikkel stimuleren

vrijdag 09 oktober 2009 18:30

De ChristenUnie was niet blij met de manier waarop het voornemen om 1 x per 3 weken in te zamelen in het nieuws kwam. Daardoor heeft het voorstel veel weerstand opgeroepen. Om maximaal milieurendement te halen lijkt het de ChristenUnie nog niet zo’n gek plan. Het voorgestelde schema stimuleert de burgers om gescheiden in te zamelen.

Kunststofverpakkingen moeten apart ingezameld kunnen worden. De verpakkingsindustrie betaald hiervoor verpakkingsbelasting. In 2010 krijgt de gemeente daaruit geld per apart ingezamelde kilo. Hoe en of de financiering na 2010 zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Kunststofverpakkingen zijn milieubelastend. Het apart inzamelen moet burger en industrie er bewust van maken om hoeveel afval het gaat. Uiteindelijk moet het er toe leiden dat er veel minder kunststofverpakkingen komen.

Om een maximaal milieurendement te halen heeft het college voorgesteld 1 x per 3 weken in te zamelen. De eerste week restafval (grijze bak), tweede week GFT (groene bak) en derde week kunststof (zakken). Hierdoor hebben burgers er belang bij dat ze zoveel mogelijk kunststofafval in zakken doen, omdat anders de grijze bak te vol raakt. Een paar testen hebben al uitgewezen dat mensen die kunststofafval apart inzamelen er zich over verbazen hoeveel afval dat is. Er blijft dan veel ruimte in de grijze bak over. De groene bak is meestal al niet helemaal vol. Wie ruimte tekort komt in een bak kan een extra bak aanschaffen bij de gemeente.

Bert Tijhof (ChristenUnie) heeft in de commissievergadering wel extra aandacht gevraagd voor grote gezinnen en mensen die veel luiers verbruiken. Hij heeft het college gevraagd te kijken of luierinzameling ook gescheiden kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via kinderdagverblijven zoals in Deventer gebeurd.

De PvdA was het met de ChristenUnie eens dat door slechte communicatie het plan tot verkeerde beeldvorming heeft geleid. Een goed persbericht bij het bekend maken van het besluit had veel weerstand kunnen voorkomen. De PvdA is ook voorstander van de voorgestelde werkwijze, om daarmee de burger een goede prikkel te geven.

Het CDA verwees de voorstellen van het college naar de prullebak, maar kwam niet met alternatieven. Gemeentebelang stelde voor om via containers in de wijken het kunststofafval in te zamelen. SGP en VVD willen dat het huidige ophaalschema gehandhaafd blijft, en er daarnaast extra rondes komen om het kunststofafval op te halen. De ChristenUnie is van mening dat deze voorstellen niet het maximale milieurendement opleveren. Wethouder ter Schure wees er op dat de voorstellen van Gemeentebelang, SGP en VVD tot extra kosten en investeringen leiden, en het milieurendement minder is. Extra inzamelrondes kosten de gemeente circa € 80.000 per jaar extra. Door extra inzamelrondes zijn mensen ook eerder geneigd om het kunststofafval bij in het restafval te doen, omdat ze genoeg ruimte hebben in de grijze bak. Wanneer er containers geplaatst worden is de verwachting dat slechts 3 kilo kunststofafval wordt weggebracht, terwijl het 15 kilo is bij de voorgestelde werkwijze.

De ChristenUnie is er voor om in 2010 de door het college voorgestelde werkwijze uit te proberen, voordat er extra investeringen worden gedaan. In de raadsvergadering van 5 november zal duidelijk worden of er toch nog meer fracties voor het standpunt van college, PvdA en ChristenUnie zijn.

Na de discussie over de kunststofafval inzameling werd het ontwerp milieubeleidsplan besproken. Daarin wordt de visie van de gemeente op milieu beschreven. Alle partijen vonden dit een uitstekend stuk. Daarin ambieert het college meer te willen doen dan wettelijk moet, maar de ambities zijn wel getoetst op haalbaarheid.

Zie ook nieuwsbericht 5 november: Milieurendement belangrijkste bij inzamelen kunststof afval

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > oktober