Bijdrage kunstwerk Landmark Haarle

woensdag 07 oktober 2009 11:02

Raadsbrede steun voor Kunstwerk Landmark Haarle

De raad van Hellendoorn ondersteunt initiatief voor Kunstwerk Haarle

In de raadsvergadering van 6 oktober heeft de raad unaniem ingestemd met een amendement van het CDA om geld beschikbaar te stellen voor de twee kikkervormen van in totaal 8 meter hoog aan de dorpsrand van Haarle.

Het ontwerp van het kunstwerk dat door Remy Jungerman is gemaakt behandelt het waterniveau in Haarle, oftewel, de relatie met water en land.

Voor dit kunstwerk was al geld beschikbaar gesteld door een aantal bedrijven, maar er resteerde nog altijd een tekort van 10.000 euro.

Het amendement had de volgende oplossing:
-        geld wat in 2008 niet is toegevoegd aan de reserve kunst alsnog toe te voegen
-        extra geld uit een meevaller van het gemeentefonds (het geld wat de gemeente krijgt van het rijk) toe te voegen

De ChristenUnie heeft bij de extra toevoeging vanuit het gemeentefonds wel de nodige vragen gesteld in de raad omdat we bang zijn dat hierdoor precedent werking ontstaat. Als over 4 jaar bijvoorbeeld Daarlerveen komt met eenzelfde voorstel dan zullen we als raad niet echt kunnen weigeren om wederom extra geld te moeten toevoegen.

Het CDA was hier duidelijk in, die kans is bijzonder klein en als raad zullen we daar dan altijd nog over beslissen.

Dit geeft aan dat het gelijk wel aan onze zijde was.

De ChristenUnie feliciteert natuurlijk Haarle met de bijdrage voor de realisatie van het kunstwerk Landmark Haarle.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage kunstwerk Landmark Haarle'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober