Start van de verkiezingscampagne ChristenUnie Wierden-Enter

donderdag 24 september 2009 20:00

Op 3 maart 2010 is het weer tijd om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het lijkt nog ver weg. Maar achter de schermen wordt door de verschillende fracties al druk gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s.

Het landelijke thema van de ChristenUnie voor de verkiezingen is: ”Stabiel, Betrokken, ChristenUnie.” De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan en gericht is op samenwerken. Een sterke en betrokken partij die dienstbaar wil zijn aan de samenleving en zich inzet voor een duurzaam en bloeiend Nederland. Een stabiele partij die verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen, maar ook bereid is om verantwoordelijkheid te geven of te delen. Een betrouwbare partij met een boodschap waarop mensen kunnen bouwen, zeker ook in tijden van crisis.

De ChristenUnie Wierden-Enter heeft de campagne voorbereid met een strategiedag. Onder leiding van de professionele coach Ron de Rover van het Bureau “Lattitude Organisatie Coaching” is onlangs een zaterdag besteed aan de te ontwikkelen visie voor de komende jaren. Tijdens de sessies bij ‘Erve Braakman’ kwam allereerst naar voren dat de ChristenUnie kiest voor verjonging van de raadsfractie, dat vrouwen daar zeker een rol in spelen en dat we voor de komende jaren uitgaan van een plaats in de coalitie. Daarnaast is het van belang dat deze volksvertegenwoordiging afkomstig is uit de verschillende kernen en buurtschappen, uit diverse sociale en kerkelijke achtergronden, zodat velen zich vertegenwoordigd weten door de ChristenUnie. Inmiddels heeft dit geleid tot de voordracht van Riet Eshuis uit Hoge Hexel als fractievoorzitter. Met ruime ervaring in het besturen zal zij de komende verkiezingen het gezicht van de lokale ChristenUnie-fractie bepalen. De huidige fractieleider, Wim Goosen doet op eigen verzoek een stapje terug en staat dus op nummer twee.

Het verkiezingsprogramma wordt geheel opnieuw opgezet. Op heel abstract niveau is bepaald welke zaken de ChristenUnie Wierden-Enter het belangrijkst vindt. Een visie voor minstens de komende tien tot vijftien jaar.

Bovenaan staat de wens om de identiteit van onze plattelandskernen te behouden. Wierden, Enter en de buurtschappen zijn het waard om te beschermen tegen verstedelijking. Onze gemeente is de ‘Tuin van Twente’. We streven naar het behoud van de landelijke uitstraling van de kernen. Concreet houdt dit onder ander het volgende in: Hoger dan de bestaande bebouwing willen we niet bouwen. Bescherming van de natuur en belang van agrariërs moeten in balans blijven. Gedupeerden van Natura 2000 zullen moeten worden gecompenseerd. Samenwerking met de buurgemeenten (Rijssen-Holten en Hellendoorn-Nijverdal) kan worden uitgebreid maar mag het voorzieningenniveau niet aantasten.

Ook hoog genoteerd staat het belang van de sociale samenhang van de bevolking. De samenleving is gebaat bij jeugd die opgroeit in een veilige leefomgeving. We willen binnen het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin handvatten aan gaan bieden zoals relatie- en gezinscursussen. We gaan ijveren voor de vervroeging van de uitgaanstijden en sluitingstijden van de horeca. En om het alcoholmisbruik onder jongeren verder tegen te gaan de leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 verhogen.

Ouderen en gehandicapten mogen niet tussen wal en schip vallen bij de AWBZ-bezuinigingen. Daarom wil de ChristenUnie voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken. Tegelijkertijd moeten we nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld dagopvang creëren. Ook belangrijk is het tegemoet komen aan de specifieke woonwensen van deze groeiende groep inwoners, zowel bij woningaanpassing als nieuwbouw.

De symbolische start van de verkiezingscampagne van de ChristenUnie Enter-Wierden was op 24 september. In aanwezigheid van fractie en bestuur ging Riet Eshuis, de toekomstige fractievoorzitter “door het lint”. Sinds enkele dagen is er namelijk de lang gewenste doorgaande verbinding via de Vijverweg op industrieterrein Weuste-Noord naar de Weusteweg en via de Vlierdijk verder naar de Vriezenveenseweg en Hexelseweg. Hiermee kan verkeer uit alle noordelijke richtingen rechtstreeks naar de N36 en verder richting Almelo en A1, zonder nog door het centrum van Wierden te hoeven rijden of via de Stouweweg. Met deze ontsluiting is een van de lang gekoesterde wensen van de ChristenUnie in vervulling gegaan. Helaas is het wegdek van de Vijverweg over een stuk van 50 meter niet van asfalt voorzien maar van betonblokken. Deze laatste oneffenheid zal, als het aan de ChristenUnie ligt, echter snel worden verbeterd, evenals de plaatselijke verbreding van de Weusteweg en op termijn die van de Vlierdijk.

Dit zijn voorbeelden van de minder abstracte actiepunten die voor de komende verkiezingen worden uitgewerkt. Belangstellenden kunnen lid worden van de hyve op internet “ChristenUnie-Wierden”. Of een kijkje nemen op de website, die regelmatig nieuws zal bevatten.

 
De foto's worden geladen...

« Terug

Reacties op 'Start van de verkiezingscampagne ChristenUnie Wierden-Enter'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > september