Bezuinigingsvoorstellen gewoon openbaar

bezuinigingsdiscussiewoensdag 02 september 2009 21:30

De bezuinigingsvoorstellen die het college de raad heeft voorgelegd zijn vanaf nu allemaal openbaar. De raadsleden vinden dat iedereen mag weten met welke voorstellen het college is gekomen. De ChristenUnie vindt dat sommige voorstellen in de lijst anders geformuleerd hadden moeten worden, met name waar het personeelszaken betreft. In de voorstellen, die in de commissievergadering van 27 oktober behandeld worden, staan ook voorstellen die de raad waarschijnlijk unaniem verwerpt. De instemming met de openbaarmaking wil dus niet zeggen dat alle voorstellen ook gesteund worden.

De lijst met bezuinigingsvoorstellen die nu openbaar wordt gemaakt bevat voor sommige buitenstaanders al geen nieuws meer. Gezien de berichtgeving in de pers was de lijst al gelekt. Bert Tijhof vindt het jammer dat dit is gebeurd. Hij had graag gezien dat bepaalde voorstellen anders geformuleerd waren, met name waar het om personeelszaken gaat. “Voorstellen als schrappen eindejaarsborrel en kerstpakket behoren binnen de organisatie besproken te worden, niet op straat. Het college kan de raad een taakstelling voorstellen, en binnen de organisatie overleggen hoe daar invulling aan gegeven moet worden. De voorstellen op deze wijze presenteren wekken onnodig onrust.”

De raad heeft er geen moeite mee dat bezuinigingsvoorstellen openbaar worden gemaakt. Er zitten voorstellen bij die de raad waarschijnlijk unaniem zal verwerpen. Welke dat zijn zal in oktober tijdens de commissievergadering moeten blijken. Dat kan er toe leiden dat bijvoorbeeld veel mensen in het verweer komen tegen bepaalde voorstellen, terwijl die voorstellen direct verworpen worden. Ook hangt het er vanaf in hoeverre de raad nu wil bezuinigen. De voorstellen gaan uit van verschillende scenario’s, zelfs zeer rigoureuze.

De ChristenUnie vindt dat een aantal voorstellen te ver gaan op dit moment. Een paar voorbeelden daarvan wil zij al wel noemen. Het voorstel om betaald parkeren vanaf het eerste moment in het centrum van Rijssen in te voeren steunt zij niet. Ook het heel sterk verhogen van tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties had niet voorgesteld hoeven te worden. En de sluiting van de zwembaden, of het nu in Holten is of in Rijssen, is wat de ChristenUnie betreft ook niet aan de orde. Wat subsidie verstrekking betreft wordt er ook nog flink van gedachten gewisseld met het college. Een taakstellende bezuiniging van € 100.000 of meer is mogelijk ook te kort door de bocht. Zo zijn er nog meer punten uit de voorstellen te noemen waar de ChristenUnie niet voor is.

De raad zal de komende maanden moeten beslissen hoeveel ze wil bezuinigen, en hoe ze daar invulling aan wil geven. De partijen zullen samen tot een sluitende begroting moeten komen, die op reële toekomstverwachtingen is gebaseerd. De lijst die het college openbaar zal maken vormt daarvoor de aanzet, maar mogelijk komen er vanuit burgers en bedrijven nog andere goede suggesties. De ChristenUnie staat er open voor.

(De bezuinigingsvoorstellen staan op de website van de gemeente.)

« Terug

Reacties op 'Bezuinigingsvoorstellen gewoon openbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > september