Ab Stegeman unaniem benoemd als nieuwe wethouder

ab stegeman 001maandag 31 augustus 2009 22:00

De raad heeft op maandag 31 augustus 2009 de heer J.A. (Ab) Stegeman te benoemd als wethouder. Hij neemt voor het CDA de plek in college in die door het overlijden van Thea van Dalen was opengevallen. Ab Stegeman gaf aan dat de unanieme benoeming voor hem een beetje glans gaf aan de droeve omstandigheden waaronder dit plaatsvond.

Het voorstel is om de heer Stegeman te benoemen was al eerder, op 18 augustus, gedaan om te komen tot een tijdelijke vervanging van wethouder Van Dalen. Op deze manier zou rust worden gecreëerd voor een spoedig herstel van wethouder Van Dalen.  Met leedwezen is vervolgens kennis genomen van het overlijden van mevrouw Van Dalen op 19 augustus. Het CDA zag zich daarom helaas genoodzaakt de raadsleden te verzoeken om het benoemingsvoorstel te herzien in een raadsvoorstel tot reguliere benoeming.

Alle 23 aanwezige leden van de gemeenteraad stemden in met de benoeming. De beëdiging volgde meteen daarna.

Ab Stegeman, eerder raadslid en wethouder van Holten, begint op 1 september 2009.

« Terug

Reacties op 'Ab Stegeman unaniem benoemd als nieuwe wethouder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.