april 2009

maandag 24 augustus 2009 19:34

Gezocht man/vrouw,

 

Burgemeester Oosterhof heeft aangegeven vanaf 1 september gebruik te willen maken van de FPU-regeling. Dit houdt in dat de gemeente Kampen op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. In de profielschets die de gemeenteraad heeft vastgesteld, is uitdrukkelijk de verbindende kwaliteit van een nieuwe burgemeester benoemd. Ik hoop dat de vertrouwenscommissie - waarvan Renate van der Velde overigens namens de ChristenUnie deel uitmaakt - zich niet te eenzijdig op dit aspect richt. Dat de beste man of vrouw een samenbinder moet zijn, staat buiten kijf. Daarnaast zijn er natuurlijk genoeg andere kwaliteiten, waarover onze burgemeester moet beschikken. Immers Kampen staat voor een aantal grote opgaven. Ik wens de vertrouwenscommissie veel wijsheid toe met haar taak.

Opvallend is de campagne die de tegenstanders van project IJsseldelta-Zuid de laatste tijd hebben gevoerd. Een huis-aan-huisfolder hekelt het handelen van wethouder Boerman en gedeputeerde Rietkerk. Daarbij vergeten ze de besluitvorming - die al heeft plaatsgevonden - en de voorbereidingen daarvan. Immers tijdens het stadsdebat en in de kabinetsplannen om de waterveiligheid in de regio te waarborgen, is al een basis gelegd voor de huidige plannen.

De bypass is een Rijksaangelegenheid en over de woningbouw zijn heldere afspraken gemaakt met inachtneming van de woningbouwbehoefte. Ik vind de manier waarop de tegenstanders nu hun campagne (op de man gespeeld) voeren, niet zuiver. De hele raad - met uitzondering van Groen Links - heeft op dit punt het raadsprogramma onderschreven. Deze besluitvorming is democratisch tot stand gekomen. Je zou dat toch respectabel mogen noemen.

« Terug