Groene Long

woensdag 08 juli 2009 22:15

Over de problemen van de sportvelden aan de Parallelweg en de Gagels wordt al vele jaren gesproken. Dit kan nu opgepakt worden omdat de ChristenUnie enige tijd geleden de motie rond NOC/NSF heeft ingediend. In de afgelopen raadsvergadering is door het college, na overleg en inbreng van de sportverenigingen, een voorstel gedaan om te komen tot een duurzame oplossing. Dit voorstel, optie 6, houdt in dat de zaterdag en zondag verenigingen worden gescheiden. Voetbalvereniging d’ Olde Veste aan de Parallelweg en Voetbalverenigingen Steenwijk en de Steenwijkerboys aan de Gagels.

 

Olde Veste krijgt de mogelijkheid om 4 natuur- en 2 kunstgrasvelden te huren van de gemeente. Er is o.i. nog mogelijkheid voor groei, maar Olde Veste moet het wel doen met deze velden. Bij capaciteitsproblemen dient de club zelf maatregelen te nemen. De benodigde kleedkamers worden in dit voorstel meegenomen.

 

De voetbalverenigingen Steenwijk en de Steenwijkerboys kunnen beschikken over de natuurgrasvelden aan de Gagels en een nieuwe accommodatie waarbij de kleedkamers worden gedeeld. Samenwerking tussen deze zondagclubs lijkt ons een goede zaak en kan misschien in de toekomst leiden tot een fusie.

 

Een heet hangijzer voor de Boys is m.n. het clubgebouw aan de Parallelweg. Hier is 2,5 jaar aan gewerkt met inzet van leden en vrijwilligers en nu 6 jaar in gebruik. De Boys wensen dan ook niet verhuizen. Hier hebben we begrip voor! Daar staat wel tegenover dat bij een verhuizing van de Boys naar de Gagels de schulden kwijt worden gescholden en zij de beschikking kunnen krijgen over een eigen veld en kleedruimte.

 

De PvdA heeft een amendement ingediend waarin wordt gesteld dat:’’ de vv Steenwijkerboys op de zondag gefaciliteerd moeten worden om hun senioren elftallen op het complex aan de parallelweg te laten spelen. De wedstrijden van de jeugdelftallen op de zaterdag ingepast worden in het speelschema van de vv d Ólde Veste dan wel moeten worden gespeeld op sportpark De nieuwe Gagels. Olde Veste op zaterdag te allen tijde hoofdgebruiker is van het sportpark aan de Parallelweg’.

 

Met dit amendement beschikken de Steenwijkerboys niet over een “eigen” veld en kleedaccommodatie. Uitgaande van de normteams moet jaarlijks de verdeling van velden plaatsvinden. Aangezien Olde Veste hoofdhuurder is, zal moeten worden bezien wat er voor de Boys overblijft om te huren. Onderhoud moet worden verdeeld/geregeld. De club wordt gesplitst, een deel op de Gagels een deel op de Parallelweg. Geen eigen locatie, weinig herkenbaarheid. De Steenwijkerboys blijven zitten met een schuld. Het amendement lijkt ons geen duurzame maar een tussen oplossing. We hebben hier tegen gestemd en voor het college voorstel, om optie 6 uit te werken, gestemd. De andere fracties, uitgezonderd het CDA, schaarden zich achter het amendement van de PvdA waardoor deze is aangenomen.

 

Overigens krijgt de Hockeyclub er een tweede veld bij en worden er extra parkeerplaatsen aan gelegd.

« Terug

Reacties op 'Groene Long'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.