Kunstgrasnotitie

woensdag 08 juli 2009 22:13

In de raadsvergadering is gesproken over de kunstgrasnotitie, om criteria te formuleren waar en wanneer er kunst- of natuurgras moet worden aangelegd.

In deze notitie worden de volgende criteria voorgesteld:

 -         “Kunstgras wanneer er (structureel) tekort is aan speel- en/of trainingsvelden conform de normen van de NOC/NSF en er zijn ruimtelijk geen mogelijkheden om een extra veld aan te leggen binnen de huidige grenzen van het complex.

-         De financiële afweging tegenover ruimtelijke mogelijkheden: bv. grond inbrengen ten behoeve van woningbouw of andere sociaal en/of economische doeleinden.

-         Mogelijkheden voor medegebruik/multifunctioneel gebruik De beschikbare ruimte op de sportvelden kan beter worden benut. Dit betekent dat, er naast de competitieverplichtingen ook steeds meer andere sportactiviteiten plaats gaan vinden op sportvelden.

 

Criteria zijn van toepassing tenzij het niveau van de competitie kunstgras noodzakelijk acht”.

Hiermee wordt een kunstgrasveld geen doel op zich maar een middel. Er zullen verenigingen zijn die ook een kunstgrasveld wensen om op te trainen maar hiervoor niet in aanmerking komen. Het moet mogelijk zijn in Steenwijkerland om een keer te trainen op het kunstgrasveld van een andere vereniging. We kunnen instemmen met deze criteria.

Financiën

Een goede zaak vinden we als ChristenUnie dat de verdeelsleutel 80% / 20% voor de investering van de velden uit de notitie is gehaald. Twintig procent van het investeringsbedrag door de clubs te laten betalen was in onze ogen niet realistisch en niet haalbaar. Het zou een te grote kostenpost zijn voor de voetbalverenigingen. Hiervoor is in de plaats gekomen een (verhoogde) huurprijs. Voor een veld met kunstgras wordt een huurprijs gevraagd van €3000,00 per jaar. Voor een natuurgrasveld wordt de huurprijs van €500,00 in drie jaar tijd (€170,00 per jaar) opgehoogd naar €1000,00 per jaar. Daarnaast wordt er van de verenigingen zelfwerkzaamheid gevraagd n.l. het verwijderen van vaste materialen en het verwijderen en aanleggen van bestrating. Hier konden we als ChristenUnie mee uit de voeten en hebben voor het voorstel gestemd.

 

« Terug

Reacties op 'Kunstgrasnotitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.