Onderzoek naar burgerinzet bij vandalisme en criminaliteit

zaterdag 04 juli 2009 22:37

ChristenUnie tevreden over toezegging college

De ChristenUnie heeft in de eerste termijn van de behandeling van de meerjarenbegroting haar zorg uitgesproken over het vandalisme en de criminaliteit in de gemeente. De fractie beseft, dat de politie niet overal tegelijk aanwezig is. Wat wij wel kunnen doen is een plan uitwerken, dat gebaseerd is op burgerinzet en/of Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's) bij de bestrijding en de aanhouding van verdachten. Burgemeester Hofland wees er op, dat uit rapporten blijkt, dat wij toch een veilige gemeente zijn. Hij gaf verder aan dat er een breed onderzoek wordt gehouden over de inzet van burgers bij de bestrijding van vernielingen, van kleine criminaliteit en de inzet van burgers bij grote evenementen. Dit rapport is in het najaar gereed en hij zegde de ChristenUnie fractie toe dan met de resultaten ervan te komen

« Terug