Kunstgrasvelden voor DESZ, Olympia'28 en SC Genemuiden

zaterdag 04 juli 2009 22:36

Na een langdurige bespreking in de raadsvergadering van 11 juni heeft een meerderheid van de raad (ChristenUnie, CDA, VVD en Gemeentebelangen) besloten in te stemmen met het onderhandelingsakkoord, dat het college van B&W met de drie voetbalverenigingen was overeengekomen. Even dreigde een motie van SGP/HKV nog roet in het eten te gooien, maar deze kreeg alleen de steun van de PvdA. Wanneer deze motie breed gesteund zou zijn dan waren in feite alle afspraken van tafel en kwam  de tegelijk beoogde harmonisatie van het beheer en onderhoud van de accommodaties  te vervallen. Zover kwam het niet, waarbij de ChristenUnie er ook geen voorstander van was om het voordeel van de zelfwerkzaamheid ten goede te laten komen van de gemeente. In het akkoord was namelijk overeengekomen, dat een op te richten 'Stichting aanleg kunstgrasvelden' voor elk veld een bedrag van de gemeente ontvangt van

€ 475.000,--. De voordelen uit de aanleg zijn voor de stichting, maar ook de nadelen. De motie van SGP/HKV beoogde om de voordelen weer ten goede van de gemeente te laten komen, maar laat de verenigingen opdraaien voor de nadelen. Onverteerbaar voor een meerderheid van de raad. Fractievoorzitter Roel Huls wees erop, dat de mogelijkheid van over- of onderschrijding van het budget aanwezig blijft en de verenigingen behoeven voor hun zelfwerkzaamheid geen financieel nadeel te ondervinden. Als het goedkoper wordt door zelfwerkzaamheid dan mogen zij hiervan ook profiteren. De voetbalverenigingen waren ingenomen met het raadsbesluit. SC Genemuiden ging de volgende dag al direct aan de slag.

« Terug