ChristenUnie: het talent zit bij de burger

zaterdag 04 juli 2009 11:22

Tijdens de tweede ronde van de behandeling van de meerjarenbegroting heeft de ChristenUnie opnieuw een poging gedaan om in het gemeentelijk beleid de burger meer te betrekken. De partij wil burgerparticipatie breed toepassen. "Het talent zit bij de burger. Wij doen er goed aan hen de ruimte te bieden deze talenten te ontplooien en op hun behoefte in te spelen", aldus fractievoorzitter Roel Huls. De ChristenUnie heeft met een notitie over een burgerpanel al eerder het onderwerp aan de orde gesteld, maar toen was er onvoldoende steun. De plannen waren zogenaamd te duur en sommigen beweerden te weten wat er leefde onder de burgers. Het onderwerp werd doorgeschoven naar de raadsperiode 2010-2014. Volgens de ChristenUnie is er inmiddels meer aandacht en een breder draagvlak aan het ontstaan in de raad. Dit blijkt uit advertenties van de VVD en de PvdA die burgers meer inspraak in straten, wijken en buurten wil geven. "Wij zijn blij met de koerswijzigingen van VVD en PvdA, maar het vereist politieke moed om nu te kiezen voor een transparante opstelling en 'ere wie ere toekomt' en niet de spaken uit het wiel te trekken", zo stelde de ChristenUnie fractievoorzitter. Hij daagde de partijen uit eens duidelijk aan te geven wat wij onder burgerparticipatie verstaan en hoe hieraan vorm en inhoud te geven. Toch voelde een meerderheid van de raad ervoor om het onderwerp nu niet meer op de agenda te zetten en dit door te schuiven naar de nieuwe raadsperiode.

« Terug