ChristenUnie bezorgd om vermindering Rijksgelden

zaterdag 04 juli 2009 09:27

KAMPEN – De enorme afname van Rijksbijdragen uit het gemeentefonds, die Kampen de komende jaren ontvangt, baart de ChristenUnie zorgen. Dat zegt fractievoorzitter Jan Willem Schutte in reactie op de onheilspellende mededeling van wethouder Jan Kattenberg in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Daarin werd de Perspectiefnota 2010-2013 met 22 (waaronder CU) tegen 6 stemmen aangenomen.

“Het wordt goed menens”, aldus Schutte na afloop van de discussie over de Perspectiefnota, die een vooruitblik geeft op de begroting die het college later dit jaar presenteert. De jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds, die Kampen van het Rijk ontvangt, gaat vanaf volgend jaar fors naar beneden. Vanaf 2013 vermindert die met 550.000 euro en in 2013 zelfs met 800.000 euro.

“Het zijn lastige tijden, waarin het aankomt op lef en doortastendheid. We staan voor een moeilijke opgave, waaraan iedereen moet bijdragen. Wij vinden dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen.” De financieel kwetsbare burgers, moeten volgens Schutte zoveel mogelijk worden ontzien.

Waar wel op bezuinigd moet worden en voor hoeveel, was volgens Schutte lastig te beoordelen. Reden daarvoor is de minimale toelichting die het college in de Perspectiefnota heeft gegeven op de keuzes die zij heeft gemaakt en welke gevolgen die hebben. “Een gevolg daarvan is, dat de meeste van de ingediende moties waren opgesteld in algemene termen. Wij hebben daarom een dringend beroep gedaan op het college om bij de begroting meer informatie te verstrekken en een heldere invulling van de bezuinigingen te bewerkstelligen.”

De ChristenUnie heeft toch diverse moties ingediend en gesteund, die het college extra opdrachten meegeven. Zo moeten de bezuinigingen op zoveel mogelijk gebieden worden doorgevoerd. De eigen bedrijfsvoering van de gemeente moet daarbij ook worden onderzocht.

 

« Terug