Noordelijke Rondweg stapje dichterbij

raad rondwegenvrijdag 03 juli 2009 12:30

Wethouder Wolterink gaf in de raadsvergadering van 2 juli aan dat het college van mening is dat een Noordelijke Rondweg er moet komen, maar dat nu nog lang niet alle informatie voorhanden is om een verantwoorde keuze te maken. Hij bepleit daarom een onderzoek naar Noordelijke Rondweg en Verlengde Waagweg in Holten. “Het twee sporen beleid heeft betrekking op het onderzoek. Daarmee is niet gezegd dat Verlengde Waagweg vervanging zou zijn voor Noordelijke Rondweg” zei Wolterink. De ChristenUnie telde daarna de knopen, en stemde daarom in met het amendement van het CDA. Daarmee is besloten dat na uitvoering van de 1e fase VSP Holten nog onderzoek plaatsvindt om zodoende daarna binnen 1 jaar een definitieve keuze gemaakt kan worden.

Bert Tijhof (ChristenUnie) zei dat er een meerderheid in de raad nodig is voor een Noordelijke Rondweg. Die meerderheid was er met het liggende collegevoorstel niet. Dat voorstel beoogde eerst onderzoek naar Verlengde Waagweg en daarna naar Noordelijke Rondweg. Ook het amendement van de SGP kreeg geen meerderheid. Dat amendement voorzag alleen in een onderzoek naar Noordelijke Rondweg. De ChristenUnie was al blij dat het CDA sinds de commissie Grondgebied van juni 2009 was opgeschoven, en nu wel wil instemmen met een onderzoek naar een Noordelijke Rondweg. In het amendement van het CDA krijgt het onderzoek naar de Noordelijke Rondweg hetzelfde gewicht als dat naar de Verlengde Waagweg, terwijl het CDA eerst uit was op het eerst realiseren van de Verlengde Waagweg. Bert Tijhof: “Dan moet je realistisch zijn. Als we het amendement van het CDA niet steunen bereiken we zeker geen Noordelijke Rondweg. Wij tellen knopen.” Het voorstel van het CDA voorzag ook in een oproep ten aanzien van de kruising Rijssenseweg/Markelosweg, ook een belangrijk punt voor de ChristenUnie.

Het raadsbesluit, dat met een meerderheid van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang en PvdA is aangenomen komt er op neer dat:
1. Er krediet voor de uitvoering van het VSP Holten 1e fase beschikbaar wordt gesteld;
2. Er onderzoek gedaan wordt en uitvoeringsmaatregelen voorbereid worden om het doorgaande vrachtverkeer in de kern Holten te verbieden;
3. Het college opgeroepen wordt te bewerkstelligen dat door of met de provincie Overijssel de aansluiting Rijssenseweg/Markeloseweg wordt aangepakt zodat de verkeersafwikkeling naar en van de A1 vloeiender wordt;
4. Na de uitvoering van de 1e fase VSP Holten gelijktijdig en evenwichtig de mogelijkheden van de aanleg van de Verlengde Waagweg en de aanleg van de Noordelijke Rondweg onderzocht worden op de verkeerskundige effecten, de verkeersveiligheidsaspecten en de financiële en planologische haalbaarheid zodat de definitieve keuze binnen 1 jaar na aanleg van het VSP kan worden gemaakt;
5. Er geen verder onderzoek wordt gedaan en/of voorb
reidingen worden getroffen voor de aanleg van een Westelijke en/of Noord-Oostelijke Rondweg in Rijssen. (Als na realisatie van de tunnels in Rijssen op termijn er alsnog behoefte is aan onderzoek wordt dat dan weer geagendeerd);
6. Nader onderzocht en geadviseerd wordt hoe het beste definitief de verbinding Plaagslagen-Veeneslagen ingericht kan worden;
7. De Nota Zienswijzen is vastgesteld.

Met dit raadsbesluit komt de realisatie van een Noordelijke Rondweg weer een stapje dichterbij. VVD en SGP stemden tegen omdat zij vinden dat een onderzoek naar Verlengde Waagweg niet nodig is. De ChristenUnie heeft ook altijd aangegeven dat wat haar betreft dat onderzoek er niet hoeft te komen. Maar door nu in te stemmen met het voorstel van het CDA wordt bereikt dat er in ieder geval ook een grote raadsmeerderheid is voor onderzoek naar Noordelijke Rondweg, en dat wanneer de planologische en financiële gevolgen bekend zijn er alsnog een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Wethouder Wolterink verwacht bij de provincie Overijssel een luisterend oor te vinden. Hij denkt dat het twee sporenbeleid inzake onderzoek goed te verkopen is. Hij maakte duidelijk, na overleg in college, dat met het onderzoek niet gezegd is dat de Verlengde Waagweg een vervanging zou zijn voor de Noordelijke Rondweg. De raad maakte bij de kredietaanvraag voor fase 1 Verkeersstructuurplan Holten (Zilverzandtracé en het Wansinktracé) nog eens duidelijk dat dit alleen wijkontsluitingswegen mogen zijn.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
ChristenUnie houdt vast aan lijn die Holtenaren willen
Uitslag enquete duidelijk signaal
Zilverzandtracé mag Noordelijke Rondweg niet hinderen

« Terug

Reacties op 'Noordelijke Rondweg stapje dichterbij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.