ChristenUnie houdt vast aan lijn die Holtenaren willen

centrum Holtenvrijdag 19 juni 2009 20:00

Geen Verlengde Waagweg, wel een Noordelijke Rondweg, een verkeersluw centrum, wijkontsluitingswegen, het weren van vrachtverkeer en wijziging voorrangssituatie bij aansluiting Rijssenseweg op Markeloseweg. Dat is wat de ChristenUnie al jaren voor ogen staat in Holten, en wat ook het grootste deel van de bevolking wil. Maar we kunnen niet alles tegelijk. Dat waren de duidelijke woorden van Bert Tijhof.

In de commissie Grondgebied van 18 juni ’09 gaf Bert Tijhof deze opinie. Door de vele Holtenaren in de zaal werd dit met een luid applaus onderschreven. Verschillende insprekers hebben ook deze lijn geadviseerd aan de commissie. Sommige van de insprekers verweten met name Gemeentebelang, CDA en PvdA dat ze niet willen luisteren naar de bevolking. Deze partijen houden vast aan de Verlengde Waagweg, en de PvdA is tegen een Noordelijke Rondweg. Mogelijk dat deze partijen door de argumenten die zijn aangedragen over de streep worden getrokken om 2 juli in de raadsvergadering ook de lijn van de ChristenUnie te volgen.

Wethouder Wolterink gaf aan dat het college ook volledig gaat voor een Noordelijke Rondweg, maar ook de Verlengde Waagweg wel wil onderzoeken. Op 31 oktober 2005 heeft de raad besloten dat het doorgaande verkeer in Holten afgewikkeld moet worden via een rand- of rondweg buiten de woonkern. Tot de woonkern wordt daarbij ook gerekend de bebouwing tot aan de spoorlijn. Deze weg zou gerealiseerd moeten worden voor 1 januari 2016. De realiteit van dit moment is dat deze datum voor realisatie van de Noordelijke Rondweg niet realistisch is. Planologisch, maar zeker financieel, is er geen scenario dat dit mogelijk maakt.

Bert Tijhof: “De realiteit is dat we met een bezuinigingsdiscussie te maken hebben. We kunnen niet alles tegelijk. 1 januari 2016 laten staan als harde datum zou ons voor grote problemen plaatsen met z’n allen.” De ChristenUnie wil dat alles op de Noordelijke Rondweg wordt gezet. Ze is daarom geen voorstander van een onderzoek naar de Verlengde Waagweg.

Een Westelijke en/of Noord-Oostelijke Rondweg in Rijssen wordt nu niet verder onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat hier voorlopig geen noodzaak voor is. Eerst zal duidelijk moeten worden in praktijk wat het effect is van de tunnels die nu aangelegd worden. Daarna zal het college wel blijven monitoren hoe de verkeersstromen in Rijssen zich verder ontwikkelen.

De commissie was, met uitzondering van de PvdA, was het er over eens dat bekeken moet worden hoe de verbinding Plaagslagen – Veeneslagen (Bereklauw) definitief vorm moet krijgen.

Eerdere artikelen over dit onderwerp:
'Uitslag enquete duidelijk signaal' (24-2-2009)
Zilverzandtracé mag Noordelijke Rondweg niet hinderen (29-4-2009)

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie houdt vast aan lijn die Holtenaren willen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > juni