Vertrouwen in bypass

dinsdag 16 juni 2009 15:25

De ChristenUnie heeft vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek ‘Veiligheidsaspecten van de bypass Kampen’. Dat rapport werd maandag door bureau HKV uit Lelystad aangeboden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Uit dit onderzoek blijkt dat een zijtak van de IJssel de overstromingskans van waterkeringen rond Kampen beperkt. “Het bevestigt ons standpunt, dat deze maatregel noodzakelijk is om de veiligheid van Kampen en omgeving te waarborgen”, zegt fractielid Renate van der Velde.

Het rapport in opdracht van Waterschap Groot Salland is een actualisatie van het onderzoek dat in 2006 is uitgevoerd. Recente ontwikkelingen in Kampen maken dat noodzakelijk. Zo is bijvoorbeeld het bouwprogramma aangepast: in 2030 worden geen 9.000 maar 3.800 woningen ten westen van de IJssel gebouwd. “Dit rapport staat dichter bij de werkelijkheid dan het vorige”, zegt wethouder Bert Boerman.

Alleen bij een doorbraak in de buurt van molen d’ Olde Zwarver kunnen de gevolgen minimaal gelijk en maximaal de helft groter zijn dan zonder bypass. Onderzoek moet uitwijzen hoe de veiligheid in dat gebied is te vergroten. Bij eventuele doorbraken op andere plaatsen in de huidige dijken, zijn de gevolgen gelijk of minder.

Het rapport wijst verder uit dat de kans op overstromingen in de regio groter wordt als er geen maatregelen worden genomen. De IJssel moet vanwege de klimaatverandering in de toekomst namelijk meer water afvoeren. Er zijn nu plannen om dat probleem op te lossen via zomerbedverdieping en een bypass. Daarbij moet de kans op overstromingen (eenmaal per 2000 jaar) minstens gelijk blijven. Helemaal uitsluiten van dat risico is niet mogelijk. Bij het onderzoek is uitgegaan van de meest extreme situaties van storm en hoog water met alleen zanddijken. Met evacuatie van mensen is geen rekening gehouden. Dat kan de gevolgen beperken met 80 tot 90 procent.

Het nieuwe rapport wordt aangeboden aan staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat). Mede aan de hand daarvan wordt rond de zomer een besluit genomen over de plannen in de IJsseldelta. “De aanleg van de bypass is een Rijksbesluit”, aldus Van der Velde. “Wij vertrouwen op de mening van deskundigen die dit plan uitwerken. Belangrijk is, dat Kampen zich nu al voorbereidt.” Zij vindt dat Kampen dat tot nu toe goed heeft opgepakt. In de Structuurvisie – de wijze waarop Kampen zich tot 2030 wil ontwikkelen – is op een goede manier rekening gehouden met de aanleg van de bypass. “Kampen heeft bijvoorbeeld gekozen voor een blauwe in plaats van een groene bypass en voor het reserveren van ruimte voor woningbouw. Als je nog plannen moet maken voor nieuwbouw als de bypass er al ligt, kan het te laat zijn. Wel staat vast dat we die woningen alleen willen als er ook behoefte aan is.”

« Terug

Archief > 2009 > juni