22 miljoen investeringen in Noord Overijssel

vrijdag 29 mei 2009 12:21

Afgelopen woensdag bekrachtigde gedeputeerde Piet Jansen (Landbouw, landelijk gebied en Water) namens de provincie Overijssel met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en vier waterschappen in Overijssel afspraken over investeringen in het landelijk gebied in de periode tot en met 2013.

Gemeenten maken meerjarige afspraken

22 miljoen investeringen in landelijk gebied Noord Overijssel

Afgelopen woensdag bekrachtigde gedeputeerde Piet Jansen (Landbouw, landelijk gebied en Water) namens de provincie Overijssel met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en vier waterschappen in Overijssel afspraken over investeringen in het landelijk gebied in de periode tot en met 2013. Het gaat daarbij om projecten en programma’s op het gebied van landbouw, natuur en landschap, versterking van de economische en sociale vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en verbeteringen in het watersysteem.

Vorig jaar hebben de overheden ook al afspraken vastgelegd over het landelijk gebied, maar in overleg met de betrokken gemeenten en waterschappen zijn de afspraken nu geactualiseerd en uitgebreid tot en met 2013. In totaal is er met de uitvoering van de afspraken in Noordwest Overijssel, Noordoost Overijssel en Zwolle-Kampen een bedrag van bijna 22 miljoen euro gemoeid. Daarvan draagt de provincie nu 7 miljoen bij, in aanvulling op eerdere afspraken.

Hiermee wordt op 9 plaatsen de kwaliteit van het cultuurlandschap verbeterd en worden 10 projecten voor cultureel erfgoed uitgevoerd. Ook maken de overheden afspraken voor de aanleg (19 hectare), het herstel (64 hectare) en het beheer (ruim 200 hectare) van landschapselementen via Groene en Blauwe Diensten. Verder worden er tot en met 2013 14 wandelpaden en fietspaden gerealiseerd en er 11 multifunctionele centra (kulturhusen) en 3 woonzorgcentra. Er wordt 39 hectare verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Dit is een forse aanvulling op de afspraken die vorig jaar al met de gebieden waren vastgelegd.

In de convenanten worden ook de eerder met gebiedspartners vastgestelde proces­afspraken rond versnelling Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aansturing integrale projecten en prestatieafspraken met de maatschappelijke organisaties opgenomen.

 

 

Zwolle, 29 mei 2009

 

 

« Terug

Reacties op '22 miljoen investeringen in Noord Overijssel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.