ChristenUnie 2e kamerlid Ernst Cramer op bezoek in Steenwijkerland.

dinsdag 02 juni 2009 09:11

Op 29 april jl. heeft Ernst Cramer een werkbezoek gebracht aan Steenwijkerland. Aanleiding is de discussie op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau over Natura 2000.

Natura 2000 gaat over de uitvoering van de flora – en fauna wetgeving in Nederland zoals afgesproken met Brussel. In Nederland is dit wettelijk geregeld in de Natuurbeschermingswet ’94. (NB) Onze gemeente heeft daar direct mee te maken omdat wij drie natuur(bescherming)gebieden in onze gemeente hebben: de Weerribben, de Wieden en gebied langs het Vogeleiland. Het is het grootste laagveenmoeras gebied van Europa en het rijkste soortengebied.

Via 44(!) instandhoudingdoelstellingen probeert dit gebied te voldoen aan internationale en nationale beschermingsdoelen. Samen met het Peelvenen gebied zijn wij pilot gemeente geworden om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over begrenzing van de natuurgebieden, welke (agrarische) activiteiten kunnen wel / niet aan de randen van die natuurgebieden, wat kan er binnen die gebieden qua recreatie en toerisme en als belangrijkste voorwaarde: hoe krijgen wij de waterkwaliteit zo goed dat soorten als krabbescheer en meer moerasachtige soorten zich kunnen verbeteren c.q. achteruitgang kan worden voorkomen. Ons gebied kent de status: sence of urgentie! Er is dus veel te doen op dit punt om de biodiversiteit te behouden c.q. te verbeteren.

Maar er zijn ook veel economische activiteiten in ons gebied die nu dreigen te stagneren. Wanneer een activiteit significante negatieve effecten heeft op het nabij gelegen natuurgebied dan kan – via de Nb wetgeving – een (natuur)vergunning worden geweigerd. Gekker nog: ondanks dat de gemeente een milieuvergunning, een bouwvergunning en noem maar op afgeeft en de agrariër kan en mag bouwen kan het GEBRUIK van dit nieuwe gebouw verhinderd worden als volgens de NB-wet er significante negatieve effecten zijn voor het natuurgebied. Alle (regering)fracties - maar ook bijvoorbeeld de VVD fractie – in de 2e kamer worden door de gemeente goed bijgepraat over de fricties die steeds meer zichtbaar worden vanwege de sectorale nb-benadering. Als ‘voorop loop’ gemeente hebben we goed zicht op waar we tegen aan lopen. In een direct gesprek met agrariërs uit onze gemeente ( de heren Dingstee, Spijkervet en Doorn uit Wanneperveen en dhr Doze uit Giethoorn) hebben we Ernst Cramer de problematiek geschetst.

Grootste punt van aandacht is dat op het lastige punt van het terugdringen van de ammoniak achtergronddepositie we voor 85% afhankelijk zijn van landelijk (generiek) beleid en ons gebied zelf zeer beperkt hieraan kan mee oplossen. Maar het feit dat we al jaren zitten te wachten op duidelijkheid van wat Natura 2000 nu feitelijk betekent en het feit dat door uitspraken van de Raad van State individueel afgegeven vergunningen met succes worden geweigerd en het bestaande gebruik onder druk komt te staan maakt dat dit dossier warme belangstelling heeft van de ChristenUnie 2e kamer fractie. En kon de delegatie van ChristenUnie bestuurders ( Vrouwk Bruining, fractievoorzitster in de gemeenteraad, Tjeerd Oostra, fractievoorzitter in de provinciale staten, Ernst Cramer, 2e kamer lid en wethouder Henk Boxum ) met de betreffende landbouw mensen uit het gebied het probleem scherp op het netvlies krijgen van Ernst.

Later in de middag hebben we een kort overleg gehad met Wout van de Belt en Egbert Wolter ter Meer, beiden voorzitters van een rietvereniging, over de voortgang van een door het gehele gebied (Wieden en Weerribben) gedragen voorstel over de verdeling van de bij amendement van Ernst Cramer extra € 3.000.000. In hoofdlijnen zijn de riettelers en de natuurorganisaties Natuur Monumenten en StaatsBosBeheer het eens over de verdeling.

Het was een nuttig werkbezoek met veel informatie voor Ernst Cramer (maar ook voor alle aanwezigen) die de standpuntbepaling van de ChristenUnie bestuurders zowel in de 2e kamer, als in de provincie Overijssel als in de gemeente Steenwijkerland goed op elkaar afgestemd kan doen plaatsvinden.

 

Henk Boxum

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie 2e kamerlid Ernst Cramer op bezoek in Steenwijkerland.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > juni