Historische drankbestrijderskrant gepresenteerd!

woensdag 20 mei 2009 23:01

Een verslag van de presentatie van deze krant.

ChristenUnie Deventer geeft historische drankbestrijderskrant uit!

Etty Hillesumlyceum gaat krant gebruiken als lesmateriaal.

20 mei 2009

In een bijeenkomst in het gebouw van de centrale directie van het Etty Hillesumlyceum heeft Wim de Jong, raadslid voor de ChristenUnie op 20 mei een lokale, historische krant gepresenteerd: ONZE BLAUWE WEEK. http://deventer.christenunie.nl/l/library/download/350374 De krant is officieel in ontvangst genomen door wethouder Swart van Jeugd en Onderwijs en de heer Kulik van directie van de school. Ook waren er een aantal Havo-leerlingen aanwezig bij de bijeenkomst.

De krant bevat historisch materiaal over de strijd tegen drank zoals die ongeveer een eeuw geleden collectief werd gestreden. Historicus drs. Clemens van Heck heeft daar Deventer archiefmateriaal voor gezocht en verwerkt tot een krant.

De krant is vooral geschikt voor gebruik in het voortgezet onderwijs. De krant bevat, artikelen, historische foto’s en prenten, anekdotes, liederen, puzzeltjes en een opstelprijsvraag. Docenten van het Etty Hillesumlyceum gaan de krant inpassen in de lessen.

De ChristenUnie heeft zorgen over de trend dat jongeren steeds meer en steeds vroeger gaan drinken. Meisjes net zo goed als jongens. Dat vinden zij een ernstig probleem. Er zijn schadelijke gevolgen op lange termijn. Dit zware probleem wil de ChristenUnie op een luchtige en onnadrukkelijke manier breed aan de orde stellen. Door een krant. Deze krant laat de lezer zien hoe vroeger tegen het alcoholprobleem werd aangekeken. Ook toen was het een groot probleem, alleen zag het er anders uit.

Maar waarom een krant? In de jaren dertig van de vorige eeuw deed Deventer mee aan een landelijke actie tegen alcohol, de zogenaamde Blauwe week. Onze Blauwe week was de naam voor een landelijk initiatief om de drankbestrijding overal in Nederland onder de aandacht te brengen. Ter gelegenheid van deze week werd een krant uitgegeven met dezelfde naam. Door nu weer een Onze blauwe week uit te geven wordt een vervolg gegeven op deze lokale initiatieven van toen.

De krant wil de lezers van nu een spiegel voorhouden. Soms is dat een beetje een lachspiegel. Er is een historische afstand die vervreemding geeft. Er is echter ook verbondenheid met het voorgeslacht. Uit de krant rijst het beeld op van mensen van vlees en bloed die zich verbinden om een maatschappelijk probleem breed aan te pakken. Het is duidelijk een zaak van de hele gemeenschap en men heeft er wat voor over.

De ChristenUnie wil de vraag oproepen of het nu niet tijd is voor een dergelijke collectieve beweging om drankgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Hoe dat eruit moet zien weet de Wim de Jong nog niet. Hij wil een maatschappelijk debat hierover. School en gemeente zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Nadere informate: Wim de Jong, raadslid, telefoon 06-45862107

« Terug

Reacties op 'Historische drankbestrijderskrant gepresenteerd!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.