Strategische visie Masterplan Dedemsvaart

zaterdag 16 mei 2009 17:16

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei j.l. is er weer een volgende stap genomen om het centrum van Dedemsvaart voor de toekomst beter op de kaart te zetten.

Een visie waar veel mensen en partijen bij betrokken zijn. Als we terug kijken naar de afgelopen periode kunnen we concluderen dat deze aanpak een goede is geweest. Zowel met belangorganisaties als ook PB en DMC, maar ook gesprekken met individuele ondernemers hebben geresulteerd in en visie met een breed draagvlak. Dat betekent niet dat er geen verschillen van mening zijn, want die zullen er ook altijd blijven en dat mag ook.

De ChristenUnie had in de aanloop van de plannen de nodige bedenkingen over de parkeernormen. Op dit moment kunnen in het centrum zien wat voor effect het parkeren heeft als er een supermarkt de deuren sluit. Of wel, in de buurt van supermarkten is de parkeerdruk het hoogst. Maar daarnaast zullen de bewoners en het personeel van winkels ook de nodige parkeerplaatsen nodig hebben. Want als er ca. 126 nieuwe woningen gepland worden in het centrum, zal dat ook minimaal evenzoveel parkeerplaatsen vergen. Daarom is het belangrijk om bij de opzet van de visie daar rekening mee te houden. Na een uitgebreide onderbouwing zijn we er van overtuigd dat een norm van 4,5 parkeerplaats per 100m2 BVO voldoende is.

En dan de andere beslispunten.
Als we het over de karakteristieken van het plan hebben wordt aangegeven dat de markt als een bijzondere ruimte beter begrensd moet worden door enkele nieuwe bouwblokken met in de plint de mogelijkheden voor commerciële functies. De fractie van de ChristenUnie is van mening dat dit een ‘must’ is. Als er bijv. bij het huidige TNT gebouw alleen maar een supermarkt komt, zal o.i. de markt nooit die functie krijgen die we nu voor ogen hebben. We hebben de verantwoordelijke wethouder dan ook gevraagd of hij de tekst nog wil aanpassen voor we hierover een besluit nemen. Een ingediend amendement hierover hebben we teruggetrokken na de toezegging van wethouder Prinsse dat hij zijn uiterste best zou doen invulling te geven aan onze wens.

Voor wat betreft de woningbouw is de ChristenUnie van mening dat het belangrijk is om in te spelen op de behoefte die er is. In de verdere uitwerking van de plannen verwachten we dan ook een goede onderbouwing van deze plannen en dat er gebouwd wordt na behoefte.

Het verkeersstructuurplan kan onze goedkeuring hebben. Wel gaan we er van uit dat de route via de Prins Bernhardstraat naar de markt voldoende ruim is om de verwachte verkeerstoename af te handelen. Voor wat betreft De Wisseling wachten wij met belangstelling op de nadere onderzoeken.

Verder kunnen we instemmen met de principes van shared space bij de inrichting van het centrum. Hadden we eerst nog wel de nodige vraagtekens bij het laden en lossen, maar de Julianastraat is wel zo ruim dat dit o.i. geen probleem hoeft te geven.

Maar er is meer mogelijk. Door de Julianastraat uniform in te richten ontstaat er weer een nieuwe zichtlijn, zoals de architect dat noemt. Een zichtlijn vanaf de kalkovens naar de Wisseling. Dit is o.i. een schitterende gelegenheid om karakteristieke elementen uit en van Dedemsvaart toe te passen in de herinrichting van de Julianastraat. Wellicht een mogelijkheid om op een subtiele manier weer stromend water door de Julianastraat te krijgen of het straatmeubilair aan te passen aan het turfverleden van Dedemsvaart en elementen daarvan in de bestrating te verweken. Ik heb het college uitgedaagd om bij de herinrichting van de Julianastraat de bevolking van Dedemsvaart, omwonenden, de HVA, PB, DMC en andere betrokkenen te betrekken bij de herinrichting van de Julianastraat. Deze uitdaging heeft de wethouder aangenomen.

En als we het hebben over centrumplannen van Dedemsvaart, kunnen we niet om het gebouw ’t Centrum heen. Was het college enkele weken gelden nog in gesprek met het bestuur, nu is er meer duidelijkheid. De plannen voor het centrum van Dedemsvaart zijn nu in een dusdanig vergevorderd stadium en de contouren redelijk bekend dat de fractie van de ChristenUnie van mening is dat het collega nog eens een keer goed moet kijken of het niet mogelijk is om gebouw ’t Centrum inpasbaar te maken in de huidige plannen. En dat hoeft volgens onze fractie niet alleen op de huidige locatie te zijn, maar mag bijv. ook op de markt. Wij zijn van mening dat ’t Centrum zo een Centrum blijft en dat het geen Buitencentrum wordt.

Jo Ijzerman, raadslid ChristenUnie Hardenberg

« Terug

Reacties op 'Strategische visie Masterplan Dedemsvaart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.