Wethouder bekijkt verkeersbesluit winkelerf nog eens

Werkstukken Wilhelminaschoolvrijdag 15 mei 2009 21:00

De raadzaal zag er kleurrijk uit tijdens de commissie Grondgebied op 14 mei. Namens ouders, kinderen en leerkrachten deden insprekers van de Wilhelminaschool een oproep aan de wethouder om het verkeersbesluit inzake afsluiting winkelerf voor fietsers te heroverwegen. Zij willen graag dat de kinderen van en naar school de ruimte krijgen om over het plein bij de Hoge Wal en het Schild te fietsen. Met prachtige werkstukken ondersteunden zij deze oproep.

SGP, VVD, CDA en ChristenUnie vonden ook dat de argumenten van de insprekers goed meegewogen moeten worden bij het nemen van een besluit. Het nemen van een verkeersbesluit is een college bevoegdheid. Wethouder ter Schure zegde toe dat wanneer er een goed alternatief plan wordt aangedragen hij daar wel naar wil kijken. Daarop boden SGP en ChristenUnie aan met een plan te komen.

Het verkeersbesluit zoals het er nu ligt regelt dat in het winkelgebied in het centrum van Rijssen niet gefietst mag worden van 11.00 tot 21.00 uur. Binnen dat gebied vallen ook het plein voor De Hoge Wal en het Schild. Kinderen die vanuit Rijssen-Zuid (Esstraat, Tabaksgaarden en verder) naar de Wilhelminaschool gaan fietsen altijd via deze pleinen. Op basis van de nieuwe regeling mogen zij tussen en na schooltijd bij de pleinen niet meer fietsen, maar moeten dan afstappen. "Maak dat de kinderen maar eens duidelijk, veel volwassenen snappen het al niet."

Wanneer de kinderen niet meer via deze routes mogen fietsen zullen ze onveiligere routes moeten nemen, of gebracht worden met de auto. Beide situaties worden niet toegejuicht. Veilige fietsroutes zijn belangrijk, en bewegen ook.

Voor veel commissieleden wierp het verhaal van de Wilhelminaschool een nieuw licht op de zaak. Willemien Riezebos (ChristenUnie) zei dat ook hardop, en bood daarom aan met ideeën te komen waarbij doorgang van noord naar zuid wel mogelijk blijft. Gradus Kreijkes (SGP) opperde ook ideeën in die richting. Afgesproken is dat de ideeën bekeken zullen worden, en dat de wethouder op basis daarvan zal kijken over het genomen verkeersbesluit in stand blijft of gewijzigd wordt. Zo zie je maar dat inspreken zeker belangrijk is.

« Terug

Reacties op 'Wethouder bekijkt verkeersbesluit winkelerf nog eens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.