Groot, groter, groots, grootste

banner logwoensdag 13 mei 2009 20:15

Meneer de voorzitter.

Groot, groter, groots, grootste.

Andermaal staat het log gebeuren op de agenda,veel is er gesproken en geschreven en onderzocht.

Het blijkt dat door de ingehuurde deskundigheid duidelijk is gemaakt dat een niet van de gemeente averechts zal uitwerken, doordat dan de provincie het invullen naar zich zal toetrekken en dan gaat de invulling aan onze neus voorbij, dan is het niet meer met ons en met hen en over ons, nee dan is het over ons en zonder ons.

Kunnen we dan niet tegen stemmen?
Ja, dat kan,maar dan ontlopen we onze verantwoordelijkheid en dat is te doen,maar niet aan te raden want dan komen er meer intensieve veehouderijen dan dat ons lief is ,dan kan het tevens gebeuren dat andere familie bedrijven in de gemeente ook niet meer uit kunnen breiden doordat alle milieu aantallen,normen of hoe het ook maar mag genoemd worden, opgeslokt worden door Fortwijk en dan hebben we het paard achter de wagen gespannen,en zijn de familie bedrijven de dupe.

We hebben ingestoken om de mega bedrijven te weren, maar nogmaals, de door ons ingehuurde deskundige heeft duidelijk gemaakt dat we dat planologisch niet kunnen hardmaken.

Wij willen graag dat er een uitgewerkt bestemmingsplan komt waar het mogelijk is om 2 bedrijven te krijgen die een omvang hebben van maximaal 1 ha met normen die anno 2013 ingaan zodat de vestiger niet over een paar jaar in de moeilijkheden komt voor wat betreft oppervlakte per dier, dus rekening houden met de toekomst.

Dan is de vraag hoe gaan we verder, wij denken dat het gesprek met de gedeputeerden heeft geleerd dat we eieren voor ons geld moeten kiezen en het voorstel van b en w het meest of beter gezegd het minst haalbare is wat er in zit.

Voorzitter wij vinden het jammer dat de provincie niet met ons voorstel met betrekking het veranderen van log naar verweving wil meegaan.

Wel moeten ook wij bekennen dat we van af dat de reconstructie aan de orde was, ook niet deze grote voor ogen hadden.
Dan denken we aan de raad van onder ander 28 november 2002 en de commissie ruimtelijke zaken 12 januari 2004.
Ook was het geen onderwerp bij de verkiezingen in 2006.

Maar dit geld overigens niet alleen de raad, maar ook bij de burgers leefde het niet, totdat de aantallen tot ons en hen doordrongen, toen werden we samen wakker.

En we denken dat er toch ook heel wat gewonnen is, doordat nu de provincie bereid is om mee te gaan met een maximale invulling van 4 intensieve veebedrijven in het Log Fortwijk.
En de afstand is 500 meter geworden daar er eerst nog sprake was van 250 meter.

Maar we moeten ja mogen de burgers het niet aandoen dat de provincie de invulling ter hand neemt want dan hebben wij onze verantwoordelijkheid afgeschoven op de provincie en dan wordt de burger de dupe.

Er moet een bestemmingsplan buitengebied komen waar de agrarische sector verder mee kan ontwikkelen.
Ook in deze hele sector is er sprake van schaalvergroting de opbrengst per stuk staat onder druk en door automatisering en uitbreiding is er toekomst voor deze sector en daar moet in het bestemmingsplan rekening mee gehouden worden ,en wat is dan groots ,of groter, het getuigt van groots om nu de beslissing te nemen voor het log gebeuren anders komen daar hele grote bedrijven,misschien wel de grootste van Overijssel en daar zitten we toch niet op te wachten.


Met betrekking tot de volksgezondheid, hebben we op de valreep heel wat op papier gekregen, het is goed dat we de komende 14 dagen ons daar verder in verdiepen, maar al lezende ben ik tot de conclusie gekomen dat het college besluit zoals ons dat is toegestuurd het goed verwoord met de woorden:
Dat het college de woorden van GGD onderschrijft om het log gebied niet vol te plaatsen ,maar dat er op dit moment te weinig argumenten zijn om de log ontwikkelingen te weren
het zou verstandig zijn om tzt wanneer de bestemmingsplan wijziging definitief beslag gaat krijgen, om dan daar kort voor nog even de ontwikkeling die er landelijk dan is met betrekking tot de volksgezondheid tegen het licht te houden .

Tot deze afweging zijn we gekomen doordat de deskundige ons er opwijst dat de gehele procedure wel eens 2 jaar kan duren.

Voorzitter wij hopen dat er op 26 mei een besluit wordt genomen waar de burger wat aan heeft,wij zijn tegen het mega gebeuren zoals ons dat voor ogen stond maar dit compromis is volgens ons het best haalbare wat er is.

 

« Terug

Reacties op 'Groot, groter, groots, grootste'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.