Werkgroep Zwartendijk moet huiswerk over doen

zaterdag 09 mei 2009 22:30

KAMPEN - Vorige week heeft de Werkgroep Zwartendijk een nieuwe folder uitgebracht met daarin een aantal prominente fouten. De werkgroep zou z’n huiswerk over moeten doen vindt de ChristenUnie. Al is het alleen maar om de bevolking eerlijk voor te lichten.

In de eerste plaats stellen de makers van de folder onterecht dat de 1100 dure woningen voor Zwolle worden gebouwd. Deze woningen zijn echter bedoeld om aan de bouwopgave voor de regio te kunnen voldoen. Binnen de regio werd gezocht naar een plaats voor 1100 woningen in het duurdere segment. In Zwolle was hiervoor geen plek, in Kampen wel.

Overigens wordt in de Structuurvisie vermeld dat in het gebied tussen bypass en Hanzelijn plaats is voor ongeveer 2000 woningen. Het streven is om in dit gebied ook middeldure en goedkope woningen te bouwen. Maar voor alles geldt: als blijkt dat er geen behoefte is aan uitbreiding, dan komt die er niet.

Badkuip

Het badkuipeffect wordt door de werkgroep groot uitgemeten. Gesuggereerd wordt dat er in Kampen vele doden zullen vallen als er een overstroming plaatsvindt. Onze fractie heeft hier al eerder over geschreven, zie: http://kampen.christenunie.nl/. Kort gezegd komt het erop neer dat voortdurend geciteerd wordt uit een verouderd rapport. Naar aanleiding van het bedoelde rapport zijn de plannen aangepast en verbeterd. Overigens wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw rapport waarin wordt onderzocht wat de effecten bij een overstroming zouden zijn bij de huidige plannen (die veel concreter zijn dan in 2006).

Verder kan de gemeenteraad van Kampen niet beslissen of er een bypass komt. Dat is aan het Rijk.

40 miljoen voor IJsseldelta-zuid?

De tekst van de folder vermeldt dat de gemeente al 20 miljoen euro heeft besteed aan IJsseldelta-zuid. Dit is een halve waarheid. De raad heeft 18 miljoen beschikbaar gesteld voor het aankopen van grond in IJsseldelta-zuid. Het gaat dan o.a. om aankopen voor de afronding van Onderdijks en om aankopen in het toekomstige stationsgebied. Daarnaast is er grond aangekocht in het bypass-gebied. Dit is immers de ontwikkelingsrichting van Kampen. Overigens is de aankoop van deze grond geen uitgave in de strikte zin van het woord. Het gaat om een investering. Immers, het grootste deel van deze gronden zal weer verkocht worden als bouwgrond.

De folder vermeldt ook dat de raad nogmaals 20 miljoen euro beschikbaar zal moeten stellen om in de oksel huizen en dijken te bouwen. Daar is op dit moment geen sprake van. Voordat er wordt begonnen met het bouwen van huizen zal eerst de behoefte aan deze woningen in beeld moeten zijn gebracht.

En inderdaad, er komt een bestemmingsplan voor het gebied van en rondom de bypass. Er zal immers geregeld moeten worden waar de dijken e.d. komen te liggen. In dit bestemmingsplan zullen ook de locaties voor woningbouw worden aangegeven, maar concreter dan in de structuurvisie zal dit niet zijn.

Treurig

Er staan dus nogal wat fouten in de folder van de werkgroep. Maar treuriger is nog dat de folder ondersteund wordt door de raadsleden van Groen Links, GBK en Töller. Het valt deze raadsleden aan te rekenen dat ze doelbewust een actie steunen die de bevolking foutief voorlicht. Zij zijn immers zelf bij de besluitvorming aanwezig geweest en weten (als het goed is) van de hoed en de rand. Ook past het raadsleden niet een folder te ondersteunen die mensen persoonlijk in een kwaad daglicht stelt. In dit geval wethouder Boerman. De raad neemt besluiten en het college neemt besluiten. Als raadsleden dat nog niet begrijpen..... Kwalijk.

 

 

« Terug