Beheersverordening Begraafplaatsen

begraafplaatszaterdag 25 april 2009 12:31

De gemeente heeft een nieuwe beheersverordening algemene begraafplaatsen Steenwijkerland opgesteld. Een verordening die geldt voor alle gemeentelijke begraafplaatsen inclusief de uitbreidingen van de begraafplaatsen in Vollenhove, Blokzijl en Heetveld.

Voor de grafrechten die onder de voorgaande verordening vallen blijven de oude regels gelden.

 

De ChristenUnie heeft op de nieuwe verordening drie amendementen ingediend, zie onderaan dit artikel.

Amendement 1:

Een aparte ruimte voor kindergraven op de begraafplaatsen (unaniem door de raad aangenomen)

Amendement 2:

Verruiming van de gebruikerstermijn voor algemene kindergraven van 10 naar 20 jaar (door een meerderheid in de raad aangenomen)

Amendement 3:

Eigen kindergraven uit te geven voor 20 jaar maar deze zonodig in 2 termijnen van 10 jaar te laten voldoen. ( dit amendement is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dit mee te zullen nemen in de tarieven discussie).

Vele jaren heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor hoogte van de begraaftarieven.

We hopen daar op niet al te lange termijn duidelijkheid over te krijgen. Er wordt aan gewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        AMENDEMENT 1

 

                                         RUIMTE VOOR KINDERGRAVEN

 

De Gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 21 april 2009

overwegende dat

 

-         veel begraafplaatsen een apart deel voor kindergraven hebben

-         kindergraven een kleinere afmeting hebben

-         kindergraven vaak langer blijven bestaan

-         door kindergraven bij elkaar te leggen een uniform grafvlak wordt verkregen en de ruimte optimaal wordt benut

-         ouders steeds meer kiezen voor een kindergraf naast andere kindergraven

-         nabijheid van “lotgenoten”een zekere steun geeft

-         kindergraven vaak aparte monumenten hebben met een andere uitstraling dan gewone graven

besluit het college op te dragen in de verordening op te nemen dat

-         op de begraafplaatsen daar waar dat nog niet bestaat een aparte ruimte wordt vrij gehouden specifiek voor kindergraven met een grafoppervlak van 0.80 m x 0.50 m en 1.80 m x 0.85 m

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie ChristenUnie

 

 

Dit amendement is in de raadsvergadering van 21 april 2009 unaniem aangenomen.

 

 

 

 


 

 

                                                             AMENDEMENT 2

 

                     VERLENGING GEBRUIKERSTERMIJN ALGEMENE KINDERGRAVEN

De Gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 21 april 2009

overwegende dat

 

-         ouders of verzorgende zich kunnen bevinden in een situatie dat zij zich geen particulier kindergraf met een termijn van 20 jaar kunnen veroorloven

-         zij daarom aangewezen zijn op een algemeen kindergraf met een maximale termijn van 10 jaar

-         verlenging van de termijn voor een algemeen graf niet mogelijk is

-         kindergraven vaak langer blijven bestaan

-         herbegraven na 10 jaar vanuit een algemeen graf naar een eigen graf de grafrust verstoord en voor ouders of verzorgers zeer emotioneel belastend is

-         de vraag blijft of ouders of verzorgende na deze termijn wel een eigen graf voor 10 of 20 jaar kunnen bekostigen

besluit het college op te dragen in de verordening op te nemen

-         de gebruikerstermijn van tien jaar voor algemene kindergraven met een grafoppervlak van 0.80m x 0.50 m en 1.80 m x 0.85 m te verruimen naar twintig jaar

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie ChristenUnie

 

Dit amendement is in de raadsvergadering met 14 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           AMENDEMENT 3

 

                                   GEBRUIKSTERMIJN EIGEN KINDERGRAVEN

De Gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 21 april 2009

overwegende dat

 

-         ouders of verzorgende zich kunnen bevinden in een situatie dat zij zich geen eigen kindergraf met een termijn van 20 jaar kunnen veroorloven

-         zij wel een eigen kindergraf wensen

-         zij een eigen passend monument willen plaatsen

-         de bekostiging van een eigen kindergraf voor een termijn van 10 jaar wellicht wel haalbaar is

besluit het college op te dragen in de verordening op te nemen

-         een eigen kindergraf met een grafoppervlak van 0.80 m x 0.50 m en 1.80 m x 0.85 m uit te geven voor twintig jaar maar de grafrechten zonodig in twee termijnen van tien jaar te laten voldoen

en gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie ChristenUnie.

 

 

Dit amendement is in de raadsvergadering van 21 april 2009 ingetrokken na de toezegging van de Wethouder dit mee te zullen nemen in de tarieven discussie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Beheersverordening Begraafplaatsen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april