Economische crisis, wat kan de gemeente Hardenberg doen?

woensdag 22 april 2009 18:27

De economische crisis heeft gevolgen voor de bedrijvigheid in onze gemeente. Op dinsdag 14 april vergaderde de gemeenteraad daarom een keer extra om te bespreken welke maatregelen de gemeente kan nemen om de gevolgen van de crisis te verzachten.

Het College stelde voor om nu extra te investeren en daarvoor geld vrij te maken dat gereserveerd is voor de nieuwe raadsperiode van 2010- 2014. De ChristenUnie kan ermee instemmen om voor de nieuwe raadsperiode gereserveerd geld eerder in te zetten, maar dan wel onder de volgende randvoorwaarden:

  1. Het moet gaan om projecten die op korte termijn kunnen starten en dus geen lange procedures nodig hebben. Als een project pas na 2010 kan starten, kan de nieuwe Raad hier beter over beslissen.
  2. Het moet gaan om die projecten die echt de arbeidsmarkt stimuleren en dus veel mensen aan werk helpen, op zowel de korte als de lange termijn. Het Vechtpark is hier een goed voorbeeld van.
  3. Het moet wel passen in de Toekomstvisie van de gemeente. Met andere woorden: geen projecten kiezen die we normaal niet zouden kiezen. Ze moeten een blijvende waarde hebben.
  4. We moeten niet alleen letten op de investering van een project, maar ook de exploitatiekosten ervan vooraf in beeld brengen. Zo wordt voorkomen dat we investeren in projecten en dan later vanwege de hoge exploitatiekosten weer moeten bezuinigen op de gewone begroting.
  5. De aandacht voor de kwetsbare groepen mag niet lijden onder het stenen stapelen dat we doen in de fysieke infrastructuur: er moet evenwicht zijn tussen fysieke en sociale infrastructuur, zoals de ChristenUnie bij de begrotingsvergadering in november ook al heeft aangegeven. Voor de Voorjaarsnota moeten de effecten van de toename van de werkloosheid op de WWB en de WMO inzichtelijk gemaakt worden.

Verder vindt de ChristenUnie dat bij het kiezen van werkgelegenheidsprojecten eerst gekeken moet worden naar het "oude" wensenlijstje zoals dat al in de begroting is opgenomen, maar waar nog geen geld genoeg voor was. Hierop genoemd staan bijvoorbeeld het Vechtpark, de nieuwe brandweerkazerne, het gemeentehuis en de sportboulevard. Nieuwe projecten kunnen dan in beeld komen wanneer ze goed aan de randvoorwaarden voldoen.
In de Voorjaarsnota (juni) komt het College met nadere voorstellen.

« Terug

Reacties op 'Economische crisis, wat kan de gemeente Hardenberg doen?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april