Bezuinigingsdiscussie nu nodig

gelddonderdag 16 april 2009 21:10

De gemeente Rijssen-Holten zit financieel in zwaar weer. De risico’s nemen toe. Daarom is er volgens de ChristenUnie een heroriëntatie nodig op het takenpakket van de gemeente, en een nieuwe strategische visie voor de komende jaren. De bezuinigingsdiscussie moet voor eind 2009 gevoerd worden, zodat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 duidelijk is wat de partijen voor ogen staat.

De ChristenUnie is van mening dat de bezuinigingsdiscussie zo spoedig mogelijk opgepakt dient te worden. Daarbij zullen alle onderdelen van de begroting onderdeel van de discussie vormen. Zowel de inkomsten (baten) als uitgaven (lasten). Zo zullen bijvoorbeeld de OZB, toeristenbelasting en sporttarieven ook onderdeel vormen van deze discussie. Met die kaders voor ogen kan dan beter de verkiezingscampagne gevoerd worden, en kan in 2010 sneller tot uitvoering van plannen worden overgegaan.

Nadat de bezuinigingsdiscussie is afgerond zal een nieuwe strategische visie vorm moeten krijgen. Die strategische visie zal na de verkiezingen in 2010 worden opgesteld. Daarbij zullen vertegenwoordigers vanuit een breed maatschappelijk veld worden betrokken. De raad heeft de wens geuit deze strategische visie een termijn van 20 jaar te laten beslaan, waarbij elke vijf jaar een actualisatie plaats vindt.

« Terug

Reacties op 'Bezuinigingsdiscussie nu nodig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april