Nu stappen nemen om in nieuwe wijken duurzaam te ontwikkelen

Raadszaaldonderdag 16 april 2009 21:00

In een motie, op voorstel van de PvdA en ChristenUnie, is het college opgeroepen kaders te formuleren om te komen tot duurzame ontwikkeling van nieuwe wijken. Gemeenten kunnen prestatienormen opleggen bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Voor De Kol en Het Opbroek moet gestreefd worden naar een energieprestatiecoëfficient (EPC) van minder dan 0.6. In Nederland geldt nu voor woningbouw een eis van 0.8.

Er zijn in Rijssen-Holten nog verschillende plannen voor woonwijken in ontwikkeling. Deze nieuwbouwwijken moeten een duurzaam karakter krijgen. De materialen en het energieverbruik moeten er met elkaar toe bijdragen dat op een verantwoorde manier met het milieu wordt omgegaan.

Om het energieverbruik te beheersen gelden er energieprestatienormen, deze geven per deel van de woning aan wat het energieverbruik mag zijn. Voor de totale woning geldt een energieprestatiecoëfficiënt. Dat is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in NEN normen 2916 (utiliteitsbouw) en NEN 5128 (woningbouw). De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen.

Inmiddels is door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarin experts op terreinen als bouwen, energie en ruimtelijke ordening met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het is de bedoeling tijdens die bijeenkomst de experts uit te nodigen hun kennis en ervaring om te zetten in daden. De ervaringen uit het proefproject moeten richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwwijken.

« Terug

Reacties op 'Nu stappen nemen om in nieuwe wijken duurzaam te ontwikkelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april