Nieuw tracé N340 Ommen – Zwolle: in 1x goed?

zaterdag 11 april 2009 16:54

De provincie heeft het voornemen om de N340 Ommen Zwolle drastisch te verbeteren. Het moet een 100km weg worden, een zogenaamde stroomweg, en dit moet gefaseerd uitgevoerd gaan worden.

De provincie heeft een tracékeuze gemaakt uit 15 voorstellen. Bij deze voorstellen zat ook een variant, waarbij er helemaal een nieuwe weg wordt aangelegd vanaf de nieuwe N34 (rondweg Ommen) tot aan de A28 te Zwolle. Daar is niet voor gekozen, de variant waar de provincie voorlopig wel voor gekozen heeft komt kort gezegd hier op neer: vanaf de A28 bij Zwolle tot aan de kruising in Dalfsen  2x2 rijstroken, dit wordt een nieuw tracé.  Ook kan men dan ruimte voor de vecht creëren. Vervolgens vanaf de kruising in Dalfsen tot aan de N48 bij Ommen (Hoogeveen/Raalte) 2x1 rijstrook en het stuk vanaf de kruising in Varsen tot aan de nieuwe aansluiting met de N34 die in uitvoering is 2x2 rijstroken zodat hier geen opstoppingen zullen ontstaan.

Echter, uit berekeningen die uitgevoerd zijn met cijfermateriaal van dezelfde provincie, blijkt dat wanneer de weg klaar is er alweer opstoppingen zullen ontstaan bij de 2x1 rijstrook. Tevens geeft de provincie aan dat de N377 (de weg van Coevorden naar de Lichtmis) een 100 km weg blijft, maar wordt niet aangegeven hoe men deze weg duurzaam en veilig wil gaan inrichten.

Het college van de gemeente Hardenberg heeft op dit voornemen een zienswijze geformuleerd en deze in een brief kenbaar gemaakt. Op dinsdag 10 maart is aan de gemeenteraad van Hardenberg gevraagd om deze brief met goedkeuring van dezelfde raad te versturen. Ook de ChristenUnie fractie deelde de mening van het college.

In de brief wordt aangegeven waarom de gemeente Hardenberg zich niet kan vinden in de keuze van de provincie, omdat er zo geen duurzame oplossing komt. De weg zit binnen een paar jaar alweer aan het maximum van zijn capaciteit, hetgeen betekent dat er dan alweer opstoppingen zullen ontstaan.  De gemeente Hardenberg is van mening dat er een geheel nieuw tracé moet worden aangelegd en dat de N377 moet worden afgewaardeerd tot een 80 km weg. Mocht dit op wat voor manier niet lukken dan pleit Hardenberg voor een optimalisatie van de huidige N340 met een 2x2 rijstrook over het hele tracé, en het duurzaam aanpassen van de verkeersveiligheid van de N377.Tijdens een werkbezoek op 4 maart 2009 met de gedeputeerde Job Klaasen, statenleden, ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten, werd er gesproken met diverse belanghebbenden zoals Plaatselijk Belangen, LTO, Agrariërs, vervoersorganisaties, ondernemersvereniging.  Hier kwam naar voren dat de meningen over de tracékeuze sterk uiteen liepen. Daar waar de één niet verder wil gaan dan een 80km weg op het huidige tracé, kiest de ander voor een geheel nieuwe weg.

De Provinciale Staten, het hoogste provinciale orgaan gaat hier in juli 2009 een besluit overnemen, tegelijk met het vaststellen van de omgevingsvisie. Kortom dit wordt vervolgd in juli 2009.

Klaas Mulder, raadslid namens ChristenUnie Hardenberg

« Terug

Reacties op 'Nieuw tracé N340 Ommen – Zwolle: in 1x goed?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april