ChristenUnie maakt zich zorgen over verkeersveiligheid in IJsselmuiden

donderdag 26 maart 2009 23:25

Momenteel is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe verzorgingstehuis de Maarlenhof in IJsselmuiden. Al eerder heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de route van het werkverkeer door de kom van IJsselmuiden.

Het werkverkeer maakt nu veelvuldig gebruik van de route via de Dijkgraafstraat. In de ogen van de ChristenUnie is dit vanuit verkeersveiligheidsoogpunt, maar ook vanwege het gevaar voor schade aan de aanliggende woningen, een onwenselijke situatie.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het College van B&W gesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2009.

Urgent

  • - Door de ChristenUnie is al eerder de mogelijkheid aangedragen om een tijdelijke noodweg aan te leggen over het grasveld tussen de Dijkgraafstraat en de Blexterstraat. Is deze optie nog steeds in beeld om tijdens de bouwwerkzaamheden als aan en afvoerroute te dienen?
  • - Is het mogelijk om tijdens de werkzaamheden van zowel de Maarlenhof als daaropvolgend de "Slenker Es" de Blexterstraat als voorlopige ontsluiting voor het aan en afvoerend bouwverkeer te gebruiken?

Later stadium

  • - De ontsluiting over het huidige grasveld aan de Dijkgraafstraat kan later ingericht worden als een volledige aan- en afvoerroute naar de "Slenker Es"en Markeresseplein. Hiermee kan de huidige en gevaarlijke aan- en afvoerroute naar het Markeresseplein langs diverse scholen komen te vervallen.
  • - Als dit een mogelijkheid is, kan het college aangeven op wat voor termijn deze route beschikbaar zal zijn ?
  • - Zo niet, gaat het college nog mogelijke andere varianten aanwijzen als aan- en afvoerroute en welke route dan?

André Klumpje

« Terug