Werkbezoek Ernst Cramer aan Wierdense Veld

DSC02231.JPGwoensdag 18 maart 2009 00:00

Op uitnodiging van dhr. Henk Hengeveld van Landschap Overijssel kwam een delegatie, aangevoerd door Tweede Kamerlid Ernst Cramer (Christen Unie) naar Wierden voor een bezoek aan Het Wierdense Veld.

Lees verder voor het hele verslag...

Volgens dhr. Hengeveld had dhr. Cramer zich onvoldoende en eenzijdig laten informeren over de aanwijzing van Het Wierdense Veld als Natura2000 gebied. Dhr. Cramer werd tijdens zijn bezoek geflankeerd door de Provinciale Statenleden Tjeerd Oostra en Egbert Kooiker, gemeenteraadslid Dinand Nijzink en steunfractielid Gerda Briene. Landschap Overijssel werd vertegenwoordigd door Henk Hengeveld en Martien Knigge. Daarnaast werd de bijeenkomst bijgewoond door Klaas Schutte.

De ontvangst had plaats in bungalowpark Hoge Hexel. Daar werd, onder het genot van een kop koffie met krentenwegge, door Martien Knigge een stukje historie verteld over het Wierdense Veld. Aan de hand van ingekleurde plattegronden werd duidelijk gemaakt hoe groot het belang van de grondwaterstand in het gebied is. Henk Hengeveld maakte duidelijk dat LO “samen met de boeren naar een oplossing wil zoeken. De boeren zijn onze buren.” In het verleden zijn er gesprekken geweest met een aantal omwonende boeren. Dit werd als zeer positief ervaren.

De discussie spitste zich toe op de gewenste grondwaterstand in het Wierdense Veld en de ontwikkeling van hoogveen. Dat een gewijzigde grondwaterstand in het gebied gevolgen heeft voor de boeren staat onomstotelijk vast. Het blijft wikken en wegen om hierin een juiste balans te vinden. Hierin zit de uitdaging om tot een acceptabele situatie te komen voor zowel het landschap als de boeren.
Helaas kon geen antwoord worden gegeven op de vraag wat het effect van de verhoogde grondwaterstand zou kunnen zijn voor de dieren die in het gebied leven. De aanwijzing als Natura2000 gebied is gebaseerd op de aanwezigheid van natte en droge heide en de potentie tot ontwikkeling van actief hoogveen. Omdat de discussie zich toespitste op Natura2000, was er niet nagedacht over dieren in het gebied, terwijl een verhoogde waterstand zeker gevolgen voor ze zal hebben.

Landschap Overijssel wil graag dat er een beheerplan voor het Wierdense Veld wordt opgesteld. Op dit moment houden gemeente en provincie dit nog tegen omdat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen die de minister oproept het Wierdense Veld niet definitief aan te wijzen als Natura2000 gebied. De onzekerheid blijft voortduren, voor Landschap Overijssel én de boeren. Waarbij de boerenbedrijven momenteel ‘op slot’ zitten.

Na het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen, was het tijd om “het veld” in te gaan. Gelukkig waren er voldoende laarzen, zodat niemand hoefde te vrezen voor natte voeten.


 
Tijdens de wandeling bleek de deskundigheid van Martien Knigge; hij wist de plekken te vinden waar veenmos aanwezig was. Dit plantje vormt a.h.w. een soort ‘korsten’ op het water, waardoor er andere planten op kunnen groeien. Aan de onderkant sterven deze planten af, maar door zuurstofgebrek verteren ze nauwelijks. Zo ontstaat langzaamaan een turflaag die steeds dikker wordt.


Martien Knigge laat Egbert Kooiker een stukje veenmos zien


hier gaat het dus allemaal om….

Door vernatting van het gebied heeft deze mossoort kans om te groeien. Dit mos werkt als een soort spons: het kan uitstekend vocht vasthouden. Zowel grondwater als regenwater.


Het mos drijft op het water. Je zou bijna denken aan kikkerdril.

In deze omgeving groeit ook het eenarig wollegras (niet verwarren met eenjarig!)


Dit plantje is een indicator dat er hoogveen ontstaat. Op zichzelf voegt het plantje niets toe.

We hebben een paar keer een ree gezien. Helaas zag de ree ons ook en zocht hij een veilig heenkomen.
Verder zagen we een hol van een steenmarter en meerdere vossenholen.
Het werd duidelijk dat het korhoen al jaren niet meer voorkomt in Het Wierdense Veld. Ook op de Sallandse Heuvelrug neemt de populatie af. De laatste telling gaf 10 hanen aan, terwijl het jaar ervoor nog 12 hanen werden geteld.

Nadat we het veld hadden doorkruist, kwamen we op de openbare weg. Hier was duidelijk te zien dat het water uit het Wierdense Veld in de geul langs de weg stroomde. Als een spons die te vol zit en toch het water kwijt moet……

Tot slot: Ernst Cramer, die destijds de motie tegen aanwijzing steunde, gaf aan dat men de term “haalbaar en betaalbaar” moet vergeten, omdat hierdoor de discussie eindeloos kan doorgaan. Hij wil zich op het standpunt stellen: als men het gebied aanwijst als Natura2000, men de gevolgen voor de omliggende (agrarische) bedrijven moet compenseren. 

In de Wierdense raad heeft de Christen Unie nog geen standpunt ingenomen m.b.t. Het Wierdense Veld.
Deelname aan dit werkbezoek heeft ons van voldoende bagage voorzien om binnen de fractie de voor- en nadelen van Natura2000 te bespreken om zo, als de discussie weer actueel is, een helder standpunt in te nemen.


Dinand Nijzink
Gerda Briene

 

  

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek Ernst Cramer aan Wierdense Veld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.