ChristenUnie bijdrage in het debat over het Stadskantoor.

zaterdag 14 februari 2009 12:09

Bijdrage van Wim de Jong aan het debat over het huis van Deventer op 11 februari 2009. Het was dit debat wat uiteindelijk resulteerde in het ontslag van het voltallige college.

Voorzitter,

 

'Een mens moet bruto bemind worden'. Dat was het thema van het cabaret bij een stel dat ooit ging trouwen. Ik was erbij. Dat bruto dat was zijn redding, anders was zij nooit met hem getrouwd. Er waren zeker minpunten aan hem . Maar blijkbaar was er bij haar voldoende vertrouwen en iets in hem om verliefd op te zijn. Ze stapten samen in het huwelijksbootje. Ik kan u melden dat het stel nu al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd is.

Iets soortgelijks is nu aan de orde bij het huis van Deventer. Vertrouwen en iets om verliefd op te zijn. Dat is bij de ChristenUnie aanwezig. Vertrouwen: er waren ingrijpende ontwerpopgaven [koepel, de kantoortuin op de bovenste verdieping, de aanlanding van de koepel, de fietsenkelder, de entree] - die zijn naar tevredenheid opgelost. De financiën waren niet helder: nu zijn er goede onderbouwingen met gespecificeerde aannames en uitgangspunten. [Zoals te verwachten zijn die een beetje handig gekozen, gunstig voor het project]. De projectbeheersing en het risicomanagement lijkt nu goed op orde en ingericht. Verliefd: het is een prachtig ontwerp.

Maar minpunten zijn er ook: parkeren, OV en duurzaamheid. Graag hadden we nu al duidelijk een duidelijk beeld willen hebben van hoe duurzaamheid concreet wordt ingevuld. Kennelijk was geen realistische verwachting voor de fase waarin de uitwerking van het project nu zit. Voor de OV had dat ons inziens nu concreter  gekund. Pijnlijker is de gekozen parkeeroplossing. Het is een halve oplossing. Het speedparkeren op de Nieuwe Markt is het proberen meer dan waard. Maar robuust is die parkeeroplossing natuurlijk niet. Het direct autovrij maken van het plein is wel erg rigoureus.  Overigens willen wij wel dat het Grote Kerkhof toegankelijk blijft voor taxi's en vervoer van gehandicapten. 

Ik kan begrip opbrengen voor het feit dat het college grote thema's [oude haven bijv.] niet allemaal heeft gekoppeld en van elkaar afhankelijk heeft willen maken. Dan kom je er nooit uit. Het betere zou dan de vijand zijn van het goede. Ontkoppelen van dit plan en een duurzame parkeeroplossing, dat gaat echt te ver. Het is volgens ons ook in strijd met de geest van de motie. Wij hebben overwogen dat met deze parkeeroplossing, andere, betere en nog te ontwikkelen oplossingen niet worden geblokkeerd. Welke robuuste toezegging kan het college doen om nog dit jaar te komen met plannen voor een robuuste parkeeroplossing?

Maar net als de huwelijkskandidaat uit het verhaal moet het huis van Deventer bruto bemind worden. En dan vraag ik u: Het huwelijk voor de tweede maal uitstellen, kan dat wel. Wat zal dat voor effect hebben op het vertrouwen? Als je het college nu nog een keer wegstuurt met extra opdrachten, verdwijnt dan met het verstrijken van de tijd niet het geschikte moment om nog ja te kunnen zeggen tegen het hele project? Dat is voor ons een retorische vraag. Ik zie ook een duidelijk verband met het feit dat 2009 het laatste jaar is van deze bestuursperiode. Het is nu of nooit.

Als u het plan niet wil zeg het dan nu. Ik zal er in dit debat proberen achter te komen welke partijen of raadsleden nu al in hun hart afscheid hebben genomen van dit plan en welke nog serieus voorwaarden stellen om het nog te verbeteren. Met hen wil ik in debat of het effect van hun acties niet zal zijn dat het geheel niet doorgaat  en of ze die consequentie wel willen en kunnen dragen, inhoudelijk en wellicht ook voor de bestuurlijke continuïteit. Deze punten wil ik agenderen voor het debat: risico van tweede uitstel trouwerij. Wat zijn de gevolgen van afstel?

Het draagvlak in de stad. Dat meld ik ook aan als discussiepunt. Om in termen van het beeld te blijven een deel van de schoonfamilie is tegen het huwelijk.

Ambities bibliotheek. Die zijn wel erg hoog. Alle dagen van het jaar geopend. Dat streven wij niet na. Er is een relatie met discussie over 24-uurs-economie. Wat ons betreft kan het wel een streepje minder. Die discussie zullen we eerst voeren via het extra subsidiegeld dat daarvoor nodig is.

Blij ben ik met de verankering van de duurzaamheideisen in Technisch Programma van Eisen door aanvullende besluitvorming. Hetzelfde geldt voor toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen. Ik heb nog niet helder of daarin geregeld is dat bij liftstoringen er een andere voorziening aanwezig is. Dubbel uitvoeren dus. Toezegging graag.

Tot slot. Laat de trouwerij doorgaan. Er is bij ons vertrouwen en verliefdheid.

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie bijdrage in het debat over het Stadskantoor.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.