Het College in Deventer is gevallen!

zaterdag 14 februari 2009 12:10

Een reactie van de ChristenUnie fractie in Deventer over de val van het College over het Stadhuis. Over de moed die je soms moet hebben, beleid, trouw en het gebrek daaraan en de schade.

 

Het college is gevallen!

Van moed, beleid en trouw of het gebrek daaraan.

Niet alleen onze militairen in Uruzgan hebben moed, beleid en trouw nodig, ook de stadsbestuurders van Deventer. Moed heb je nodig als je een dergelijk groot en ingewikkeld project wilt aanpakken als de bouw van een stadskantoor met bibliotheek. Zeker als dat in de binnenstad moet komen. Van te voren kun je uittekenen dat er dan verzet komt in de stad. Je weet ook dat tegenstanders het erg gemakkelijk hebben. Van grote investeringen voor gebouwen kun je altijd zeggen dat het prestige objecten zijn. Ook is de suggestie zo gewekt dat het ten koste gaat van de centen van de gewone man. Goedkope kritiek is dat. Je hebt lef nodig om dat te weerstaan.

Beleid heb je nodig om consequent te werken aan een goede oplossing voor de ingewikkelde plek en de hoge eisen die dat stelt. Je zult je niet moeten laten leiden door de waan van de dag. Het gaat om een gebouw dat er over 100 jaar nog moet staan en waarvan men dan nog zegt dat het kwaliteit heeft.

Trouw is nodig om het besluit erdoor te krijgen. Als je daar niet samen voor gaat staan als college en coalitie, dan lukt het niet. Je zult het samen moeten uitleggen aan je burgers en aan je achterban.

Bij het college hebben we deze deugden wel gevonden. Men heeft elkaar vastgehouden ondanks grote spanningen rond dit project. Een uiting daarvan was de boodschap van de burgemeester in de Nieuwjaarstoespraak. Daar heeft hij nog eens uitgelegd waarom het college dit plan wilde en dat men daarin eensgezind was.

PvdA.

Een gemis aan deugden troffen we aan bij de fractie van de PvdA. Eerst het gebrek aan beleid. Vier leden van deze fractie hebben een draai van 180 graden gemaakt. Alle eerdere besluiten over dit plan hadden de volledige steun van de PvdA. Men was zelfs enthousiast! Hoe kan dat dan?

Dan het gebrek aan moed. De fractie had tegen de ledenvergadering - die anders wilde - moeten zeggen: wij hebben een mandaat van de kiezer en wij hebben onze eigen wethouders in het college op pad gestuurd met deze riskante opdracht. Het plan is er in alle opzichten alleen maar beter op geworden. Wij gaan dit nu steunen!

Het ergste was de trouwbreuk. Het laten vallen van de eigen collegeleden en vooral van de wethouder van de coalitiepartner die deze hete aardappelkreeg toegeschoven. Op het moment dat het complete en verbeterde voorstel er lag bleek pas dat de PvdA-fractie zo verdeeld was. Wethouder Berkelder had toen geen mogelijkheden om er nog iets aan te doen.

De PvdA eiste op 11 februari toepassing van het zware middel van een onafhankelijk raadsonderzoek. De financiën moesten nogmaals door gerekend worden en ook die van een alternatieve locatie voor huisvesting van ambtenaren, de Leeuwenbrug. Toen barste de bom. Terecht vatte het college dit op als een motie van wantrouwen.

Schade

Inmiddels is de schade groot: voor de verhoudingen in de politiek, voor het imago van de stad, voor de ambtenaren, voor de bibliotheek, zowel voor gebruikers ervan als voor de medewerkers. Hoe komen we hier weer uit? Welke bestuurder durft er in de toekomst zijn nek nog uitsteken om in Deventer iets te realiseren dat boven de middelmaat uitsteekt? 

Het college kondigt haar ontslag aan. (foto afkomstig van de website van de Gemeente Deventer)

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Deventer.


« Terug

Reacties op 'Het College in Deventer is gevallen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.