Ruimen van graven van start

vrijdag 13 februari 2009 17:44

Dinsdag 10 februari heeft de gemeenteraad van Hardenberg de nieuwe Beheerverordening begraafplaatsen vastgesteld. Dit was nodig omdat op 23 oktober 2007 besloten was om bij ruimtegebrek voor begraven niet de begraafplaatsen verder uit te breiden, maar over te gaan tot het ruimen van graven. Dit om de kosten van begraven voor inwoners van Hardenberg betaalbaar te houden.

Dit houdt in dat alleen wanneer nabestaanden het grafrecht niet tegen betaling willen verlengen, tot ruiming wordt overgegaan. Het grafrecht kan voor telkens 10 jaar worden verlengd.
Als ChristenUniefractie hebben we ons beraden op de vraag of ruimen van graven wel past bij de Bijbelse verwachting van opstanding uit de doden. Daarover zijn we ook op een ledenvergadering in september 2006 met onze achterban in gesprek gegaan. Onze conclusie was dat God altijd machtig genoeg is om doden weer levend te maken, ongeacht waar hun lichaam terecht gekomen is. Daarvoor hoeft niet ieder een eigen plekje op de aardbodem te houden. Wel vonden we dat je respectvol en zorgvuldig moet omgaan met de doden. Want ze blijven waardevol.
De ChristenUnie heeft daarom niet tegen een ruimingbeleid gestemd in 2007, maar opgeroepen tot een respectvol omgaan met resten van gestorvenen bij het ruimen. En gepleit voor een actief opsporen van nabestaanden voor tot ruiming wordt overgegaan.
Dit was dan ook onze insteek bij de beoordeling van de nieuwe Beheerverordening begraafplaatsen. Daarin wordt duidelijk dat resten van gestorvenen bij ruiming zorgvuldig worden herbegraven in een verzamelgraf. Ook zegde de wethouder toe dat hij zijn uiterste best zal doen om nabestaanden te bereiken voor tot ruiming wordt overgegaan. Nadere regels tot uitvoering van een en ander zullen we nauwlettend volgen.

« Terug

Reacties op 'Ruimen van graven van start'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.