Ouderen dupe schrappen abonnementen

zwembaddonderdag 12 februari 2009 21:00

Abonnementen en tienbadenkaarten voor 65-plussers moeten opnieuw worden ingevoerd bij de zwembaden in Rijssen-Holten. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad, bestaande uit de fracties van SGP, ChristenUnie, Gemeentebelang en VVD. Met name voor 65-plussers pakken de nieuwe tarieven ongunstig uit. Ze betalen tot 72 procent meer. Wethouder financiën Willem ter Schure: "Deze mensen kunnen een beroep doen op het fonds voor maatschappelijke participatie. Met de bijdrage kunnen ze dan ruimschoots een jaarabonnement betalen." Daarop reageerde Freek Nieuwenhuis: “Het kan toch niet zo zijn dat een oudere zijn gehele financiële hebben en houden moet aantonen om voor een bijdrage in de kosten van een zwemabonnement in aanmerking te komen.”

Freek Nieuwenhuis (ChristenUnie): "De door de meerderheid van de raad tijdens de begrotingsvergadering aangenomen motie heeft als kern een nieuw voorstel te laten opstellen waarin de lasten van de tariefsverhogingen meer gelijkmatig over de verschillende sportaccommodaties worden verspreid. Verder geeft de motie duidelijk aan dat de sporttarieven van de buitensportaccommodaties blijkbaar niet zijn verhoogd en verreweg het overgrote deel van de opbrengsten door het zwembad en dan met name de recreatieve zwemmer worden opgebracht. Bovendien wordt de 65 + er onevenredig hard getroffen wanneer het gaat om de zwembadtarieven."

"Het is verbazingwekkend dat het college met deze motie niets heeft gedaan. Bij brief van 31 december 2008 constateert de SGP fractie dan ook terecht dat het college nog verder is gegaan in de tariefsverhogingen voor het zwembad dan hetgeen de sportraad heeft voorgesteld. Hoe is het mogelijk dat men dat uit de motie kan lezen. De hieruit voortkomende vragen spitsen zich toe op de tarieven voor de 65+ers. Op 21 januari 2009 wordt de brief van de SGP beantwoord, maar deze brief komt helaas op geen enkele wijze tegemoet aan de inhoud van de motie. In tegendeel er wordt in de brief terecht geconstateerd dat de 65+er met een behoorlijke verhoging wordt geconfronteerd ten opzichte van voorgaande jaren. Onze fractie is van mening dat we het niet alleen bij constateren moeten laten, maar ook moeten proberen hier wat aan te doen. Op bespiegelingen of ouderen door deze tariefsverhoging meer of minder zullen gaan zwemmen zit onze fractie niet te wachten. Ook de verwijzing naar het gemeentelijk minimabeleid zal voor de meeste ouderen geen begaanbare weg zijn, zoals ook door de inspreekster mevr. Voortman-Koedijk al is aangegeven. Het kan toch niet zo zijn dat een oudere zijn gehele financiële hebben en houden moet aantonen om voor een bijdrage in de kosten van een zwemabonnement in aanmerking te komen. Daarom kan onze fractie zich vinden in het voorstel waar de SGP mee zal komen."

« Terug

Reacties op 'Ouderen dupe schrappen abonnementen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.