Politiek akkoord met plannen school en winkel Veeneslagen

insprekers Margriet en Matthijs, uit groep 8 Julianaschool

Insprekers Margriet en Matthijs, uit groep 8 Julianaschool

donderdag 12 februari 2009 22:00

“De jeugd moet ons wat waard zijn” zei Willemien Riezebos bij de behandeling van het plan voor vervanging schoolwoningen in Veeneslagen. Dat werd door de andere fracties tijdens de commissievergadering ook onderschreven. Ondanks wat financiële risico’s durft de politiek in Rijssen-Holten het aan medewerking te verlenen aan de realisatie van een eerste brede school in de gemeente. Hiermee is de komst van een supermarkt in Veeneslagen ook een stapje dichterbij.

Veel leerkrachten, ouders, en kinderen waren donderdagavond aanwezig bij de commissievergadering. Twee kinderen uit groep 8 namen achter de microfoon plaats om de commissieleden duidelijk te maken waarom de schoolwoningen echt aan vervanging toe zijn. Hun goede pleidooi werd gewaardeerd door de aanwezigen. Willemien Riezebos (ChristenUnie) merkte op: "Wij hebben gehoord dat er met het schoolgebouw veel mis is, maar het onderwijs is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de mooie inspraak van Margriet en Matthijs."

Marco Schaap (directeur Julianaschool) sprak in namens de school, schoolbestuur, leerkrachten en ouders. Hij benadrukte dat het mooie van het plan is dat het mogelijkheden biedt voor én een school én een supermarkt. Ook bracht hij de mogelijkheden van de brede school voor het voetlicht. Veel ruimten kunnen buiten de schooluren gebruikt worden voor andere activiteiten, waardoor er een goede samenwerking kan zijn tussen onderwijs en welzijn. De ruimten zijn dan ook geschikt voor wijkactiviteiten. En de door het wijkpanel Rijssen Noord geopperde mogelijkheid voor een jeugdhonk behoort volgens hem ook tot de mogelijkheden. Christine van de Vliert benadrukte vanuit de medezeggenschapsraad ook de wens die er leeft bij ouders om te komen tot nieuwbouw.

De financiële dekking van de plannen riep nog enige vragen op van SGP en VVD. Wethouder Wolterink erkende dat er een zeker risico in zit, met name omdat het financiële vooruitzicht van de gemeente er niet rooskleuriger op wordt. De SGP wilde ook graag weten of de bijdrage die van het schoolbestuur wordt gevraagd wel redelijk is. Wethouder Wolterink gaf aan dat het een redelijke bijdrage is die de gemeente vraagt van het schoolbestuur, met gezien de geschiedenis rond de schoolwoningen welke op initiatief van het college er zijn gekomen.

Willemien Riezebos (ChristenUnie) kon haar enthousiasme voor de plannen niet onder stoelen of banken steken. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij zijn blij dat er wat gaat gebeuren in Veeneslagen. De plannen zien er veel belovend uit. Er zijn vanavond ook goede pleidooien gehouden door de insprekers. Wij hopen op een voortvarende aanpak. De risico's durven wij te nemen, want de jeugd moet ons wat waard zijn." De overige fracties sloten zich hierbij aan.

     
Locatie Stroekeld, plek voor de school                        Locatie bij rotonde, plek voor de winkel

Meer informatie over locaties, in het rapport schoollocaties Veeneslagen (gemeente Rijssen-Holten).

« Terug

Reacties op 'Politiek akkoord met plannen school en winkel Veeneslagen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.