Sail stopt. Overtrokken reactie?

woensdag 11 februari 2009 22:07

Het bestuur van de Stichting Sail Kampen heeft in een brief laten weten te zullen stoppen met het organiseren van de volgende Sail-editie. Men is van mening dat de ruimte voor het organiseren van activiteiten op zondag teveel is ingeperkt. Volgens Sail is het nu niet meer mogelijk een meerdaags evenement een landelijke uitstraling te geven. De ChristenUnie vindt deze reactie voorbarig en overtrokken.

In januari 2009 heeft de Gemeenteraad de Evenementennota vastgesteld. Door een amendement van ChristenUnie en CDA is de nodige helderheid verschaft over de mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten op zondag. Dit amendement hield in wezen in dat de regels zoals die tot nu toe golden (vastgelegd in de Binnenstadsvisie uit 2000) niet gewijzigd worden. Organisatoren van evenementen op zondag zullen rekening moeten houden met de bewoners van de binnenstad. De overlast moet beperkt blijven. Ook moet rekening gehouden worden met de vele Kampenaren die gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Vandaar dat voor 13.00 uur geen activiteiten mogen worden georganiseerd. En voor na 13.00 uur gelden een aantal beperkingen zodat de zondagsrust niet geheel verstoord wordt.

De afspraken uit de Binnenstadsvisie waren destijds een compromis. De ChristenUnie heeft aan dit compromis vast willen houden. Er blijft op deze manier voldoende ruimte voor christenen die de zondagsrust in acht willen nemen. Maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor evenementen en andere activiteiten niet uitgesloten. Binnen de gestelde kaders zou een evenement als Sail prima georganiseerd kunnen worden. Dit is in de raadsvergadering van januari ook meerdere malen zo uitgesproken. Het besluit van Sail om te stoppen met de organisatie is dan ook tamelijk overtrokken. De regels zoals die golden zijn in wezen immers niet veranderd. En het besluit is voorbarig. Er heeft nog geen enkel overleg plaatsgevonden over de mogelijkheden die er wél zijn. Het had de organisatie van Sail gesierd als zij wat meer creativiteit aan de dag gelegd had om het evenement te blijven organiseren, passend binnen de kaders van de Evenementennota.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Schutte (fractievoorzitter) 06-30958991

« Terug